Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 68


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 3026/QĐ-SXD 03/05/2024 Sở xây dựng Quyết định Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Lê Bá Hải
2 167/QĐ-BXD 13/03/2024 Bộ xây dựng Quyết định Công bố chỉ số giá xây dựng Quốc gia năm 2023 Bùi Hồng Minh
3 651/QĐ-SXD 24/01/2024 Sở xây dựng Quyết định V/v Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Lê Bá Hải
4 7495/QĐ-SXD 27/10/2023 Sở xây dựng Quyết định Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Phan Lê Quang
5 6785/QĐ-SXD 02/10/2023 Sở xây dựng Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 áp dụng vào hoạt động của Sở Xây dựng Thanh Hóa Lê Ngọc Thanh
6 5067/QĐ-SXD 01/08/2023 Sở xây dựng Quyết định Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Phan Lê Quang
7 25/2023/QĐ-UBND 23/06/2023 UBND Tỉnh Quyết định Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm
8 62/QĐ-BXD 08/02/2023 Bộ xây dựng Quyết định Quyết định Công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022 Bùi Hồng Minh
9 176/QĐ-UBND 01/10/2022 UBND Tỉnh Quyết định Quyết định Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Mai Xuân Liêm
10 1846/QĐ-UBND 30/05/2022 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2022 Nguyễn Văn Thi
11 01/QĐ-HĐ 13/05/2022 Sở xây dựng Quyết định Phê duyệt kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề mô giới bất động sản năm 2021 Vũ Thanh Bình
12 153/QĐ-TTg 27/02/2022 Chính phủ Quyết định Quyết định số 153/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Trần Hồng Hà
13 239/QĐ-SXD 11/01/2022 Sở xây dựng Quyết định Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 08 cá nhân - hmv Lê Ngọc Thanh
14 88/QĐ-SXD 06/01/2022 Sở xây dựng Quyết định Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 11 cá nhân - hmv Lê Ngọc Thanh
15 9774/QĐ-SXD 28/12/2021 Sở xây dựng Quyết định Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 14 cá nhân - hmv Lê Ngọc Thanh