Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 142


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 6094/SXD-HT 11/09/2023 Sở xây dựng Công văn V/v đính chính Giấy phép xây dựng số 6007/GPXD ngày 06/9/2023 của Sở Xây dựng cấp cho Công ty TNHH Năng lượng Môi trường TIANYU Thanh Hóa. Vũ Thanh Bình
2 13225/UBND-KSTTHCNC 08/09/2023 UBND Tỉnh Công văn V/v phát động cuộc thi “Dữ liệu số với cuộc sống - Digital Data for life”. Đỗ Minh Tuấn
3 6007/GPXD 06/09/2023 Sở xây dựng Công văn Cấp cho: Công ty TNHH Năng lượng Môi trường TIANYU Thanh Hóa. Địa chỉ: Xóm Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Vũ Thanh Bình
4 12640/UBND-CN 28/08/2023 UBND Tỉnh Công văn V/v công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại dự án Khu dân cư 126mới tại đô thị Cừ, huyện Hà Trung (vị trí 3) Mai Xuân Liêm
5 5789/GPXD 25/08/2023 Sở xây dựng Công văn Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam. Địa chỉ: Cụm công nghiệp làng nghề xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Vũ Thanh Bình
6 5748/GPXD 24/08/2023 Sở xây dựng Công văn Vũ Thanh Bình
7 5430/GPXD 14/08/2023 Sở xây dựng Công văn Vũ Thanh Bình
8 5229/SXD-KTXD 07/08/2023 Sở xây dựng Công văn Đính chính, bổ sung nội dung Công bố thông tin giá VLXD trên địa bàn Quý 2 năm 2023 Phan Lê Quang
9 4959/LSXD-TC 27/07/2023 Sở xây dựng Công văn Công bố thông tin giá VLXD trên địa bàn tỉnh Quý 2/2023 Liên Sở Xây dựng - Tài Chính
10 4775/SXD-QLHT 19/07/2023 Sở xây dựng Công văn V/v phụ lục điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (điều chỉnh hạng mục Trạm xử lý nước thải) thuộc dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa. Vũ Thanh Bình
11 2859/QĐ-SXD 10/05/2023 Sở xây dựng Công văn Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Phan Lê Quang
12 1376/LSXD-TC 28/04/2023 Sở xây dựng Công văn Công bố thông tin giá VLXD trên địa bàn tỉnh Tháng 1 ,2/2023 Liên Sở Xây dựng - Tài Chính
13 2693/LSXD-TC 28/04/2023 Sở xây dựng Công văn Công bố thông tin giá VLXD trên địa bàn tỉnh Quý 1/2023 Liên Sở Xây dựng - Tài Chính
14 2342/SXD-HT 17/04/2023 Sở xây dựng Công văn Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (000.00.17.H56-230331-1002) Vũ Thanh Bình
15 1705/SXD-HT 23/03/2023 Sở xây dựng Công văn Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình: Nhà máy may xuất khẩu Minh Tân, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc (000.00.17.H56-230315-1004) Vũ Thanh Bình