Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 3


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 128/LSXD-TC 08/01/2016 Các sở ban nghành Công văn Thông báo giá Vật liệu đến hiện trường xây lắp quý IV năm 2015 Trịnh tuấn Thành
2 5124/LSXD-TC 01/10/2015 Các sở ban nghành Công văn Công bố giá Vật liệu đến hiện trường xây lắp quý III năm 2015 Trịnh Tuấn Thành
3 4135/SXD-VP 07/08/2014 Các sở ban nghành Công văn Nội dung ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức ngạch chuyên viên năm 2014 Lê Ngọc Thanh