Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 2972


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 6094/SXD-HT 11/09/2023 Sở xây dựng Công văn V/v đính chính Giấy phép xây dựng số 6007/GPXD ngày 06/9/2023 của Sở Xây dựng cấp cho Công ty TNHH Năng lượng Môi trường TIANYU Thanh Hóa. Vũ Thanh Bình
2 6007/GPXD 06/09/2023 Sở xây dựng Công văn Cấp cho: Công ty TNHH Năng lượng Môi trường TIANYU Thanh Hóa. Địa chỉ: Xóm Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Vũ Thanh Bình
3 5789/GPXD 25/08/2023 Sở xây dựng Công văn Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam. Địa chỉ: Cụm công nghiệp làng nghề xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa Vũ Thanh Bình
4 5748/GPXD 24/08/2023 Sở xây dựng Công văn Vũ Thanh Bình
5 5430/GPXD 14/08/2023 Sở xây dựng Công văn Vũ Thanh Bình
6 5229/SXD-KTXD 07/08/2023 Sở xây dựng Công văn Đính chính, bổ sung nội dung Công bố thông tin giá VLXD trên địa bàn Quý 2 năm 2023 Phan Lê Quang
7 5067/QĐ-SXD 01/08/2023 Sở xây dựng Quyết định Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Phan Lê Quang
8 4959/LSXD-TC 27/07/2023 Sở xây dựng Công văn Công bố thông tin giá VLXD trên địa bàn tỉnh Quý 2/2023 Liên Sở Xây dựng - Tài Chính
9 4775/SXD-QLHT 19/07/2023 Sở xây dựng Công văn V/v phụ lục điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật (điều chỉnh hạng mục Trạm xử lý nước thải) thuộc dự án Khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường tại xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa. Vũ Thanh Bình
10 4313/GPXD 03/07/2023 Sở xây dựng Văn bản Giấy phép xây dựng cấp cho Công ty cổ phần Thủy Hợi Vũ Thanh Bình
11 4060/GPSCCT 21/06/2023 Sở xây dựng Văn bản Vũ Thanh Bình
12 2859/QĐ-SXD 10/05/2023 Sở xây dựng Công văn Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Phan Lê Quang
13 1376/LSXD-TC 28/04/2023 Sở xây dựng Công văn Công bố thông tin giá VLXD trên địa bàn tỉnh Tháng 1 ,2/2023 Liên Sở Xây dựng - Tài Chính
14 2693/LSXD-TC 28/04/2023 Sở xây dựng Công văn Công bố thông tin giá VLXD trên địa bàn tỉnh Quý 1/2023 Liên Sở Xây dựng - Tài Chính
15 2342/SXD-HT 17/04/2023 Sở xây dựng Công văn Cấp điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) (000.00.17.H56-230331-1002) Vũ Thanh Bình