Lượt xem: 278 | Gửi lúc: 24/05/2024 16:41:30

Danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội (Đợt 3 - 2024) Sở Xây dựng nhận được các Danh sách đối tượng dự kiến

File đính kèm: