Lượt xem: 905 | Gửi lúc: 15/01/2024 16:14:06

Thanh Hóa: Ngành Xây dựng đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2023

(Xây dựng) - Trong bối cảnh chung nhiều khó khăn, thách thức, ngành Xây dựng Thanh Hóa đã xác định đúng, tập trung chỉ đạo triển khai những nhiệm vụ lớn, trọng tâm, qua đó đạt nhiều kết quả tích cực.

.
Thanh Hóa: Ngành Xây dựng đạt nhiều kết quả nổi bật trong năm 2023
Ông Phan Lê Quang - Giám đốc Sở Xây dựngThanh Hóa, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, cùng với khó khăn chung của ngành Xây dựng cả nước, ngành Xây dựng Thanh Hóa cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Năm 2023 là năm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để phục hồi kinh tế sau dịch Covid-19; là năm giữa nhiệm kỳ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Trong năm 2023, thị trường bất động sản của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn nhiều khó khăn, thách thức, ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động của các doanh nghiệp như: Khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng; giá cả nguyên vật liệu cao; giao dịch bất động sản giảm so với cùng kỳ, số lượng giao dịch bất động sản thông qua công chứng giảm mạnh so với năm 2022.

Tuy nhiên, với quyết tâm cao, Sở Xây dựng và các địa phương đã tổ chức chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ lĩnh vực xây dựng năm 2023 một cách chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, sát tình hình, có trọng tâm, trọng điểm theo phương châm chỉ đạo của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”.

Trong đó, đáng chú ý là lĩnh vực cải cách hành chính của Sở đạt nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận. Năm 2023, Sở Xây dựng không chỉ duy trì triển khai các giải pháp thực hiện công tác cải cách hành chính mà còn thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết để thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, đã nhận và xử lý 28.573 văn bản thuộc tất cả các lĩnh vực quản lý của Sở (trong đó phát hành trên 9.300 văn bản), các văn bản được xử lý có chất lượng, đảm bảo thời gian quy định.

Công tác quy hoạch xây dựng năm 2023 trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm triển khai, số lượng hồ sơ quy hoạch được lập nhiều, cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, thu hút nhiều dự án tại các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2040 tại Quyết định số 259/QĐ-TTg ngày 17/3/2023; hoàn thành trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Lam Sơn - Sao Vàng.

Sở đã chủ trì kiểm tra việc kinh doanh, niêm yết giá của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều công văn, chỉ thị nhằm đảm bảo nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

Hàng tháng, Sở Xây dựng đều ban hành các công văn về đề nghị khảo sát giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh. Từ tháng 3/2023, Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ, tại bãi tập kết.

Việc công bố giá vật liệu xây dựng của Liên Sở Xây dựng - Tài chính đã đảm bảo kịp thời, thông tin đủ độ tin cậy, phù hợp với giá thị trường và công bố kịp thời với biến động của giá cả thị trường vật liệu xây dựng. Qua đó, việc xác định giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực…

Kết quả, năm 2023, trên 2/3 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực xây dựng dự ước hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, tổng giá trị gia tăng theo giá cố định năm 2010 đạt 20.603 tỷ đồng, tăng 4,07% so với năm 2022, bằng 93,1% kế hoạch (kế hoạch đạt 22.130 tỷ đồng tăng 11,6% so với năm 2022); tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đô thị đạt 96%, bằng 100,2% so với năm 2022; tỷ lệ đô thị hóa đạt 38%, bằng 102,7% so với năm 2022.

Ông Phan Lê Quang - Giám đốc Sở Xây dựngThanh Hóa cho biết, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong thời gian tới ngành Xây dựng Thanh Hóa sẽ tiếp tục đổi mới, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực công tác của ngành. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới, sáng tạo, đột phá, ưu tiên các nhiệm vụ liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành, đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Bên cạnh đó, ngành cũng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác để lan tỏa gương điển hình tiên tiến trong toàn ngành.

Tiến Anh