Lượt xem: 427 | Gửi lúc: 29/11/2023 15:38:19

Thực hiện Công văn số 13892/UBND-NN ngày 19/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tập huấn phổ biến và hướng dẫn phòng, chống thiên tai, lụt bão năm 2023.

Ngày 24/11/2023, Sở Xây dựng phối hợp với Viện Khoa học công nghệ xây dựng Bộ Xây dựng tổ chức lớp tập huấn phố biến và hướng dẫn phòng chống thiên tai, lụt bão (PCTTLB) năm 2023 tại tỉnh Thanh Hóa.


Tham gia lớp tập huấn có khoảng 300 cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai, lụt bão các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và xã phường thị trấn. Khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Lê Ngọc Thanh - phó Giám đốc Sở phát biểu: 
Thanh Hóa là một tỉnh ven biển Bắc Trung bộ, trong những năm gần đây chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết; thường xuyên chịu nhiều loại thiên tai, nhất là bão, lũ, ngập lụt gây thiệt hại cho nền kinh tế của tỉnh, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công trình và đời sống nhân dân. Nhận thức rõ những tác động nghiêm trọng của thiên tai, nên công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua luôn được chú trọng và từng bước nâng cao; để chủ động ứng phó kịp thời, có hiệu quả với mọi tình huống sự cố, thiên tai - biến đổi khí hậu gây ra. Trọng tâm là chủ động chuyển “Từ ứng phó đến Hành động sớm”, tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức của người dân và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai, lụt bão các cấp. Vì vậy, các ngành, các địa phương cần xác định công tác phòng chống thiên tai, lụt bão là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tại gây ra; yêu cầu tiếp tục giữ vững nguyên tắc trong PCTTLB đó là không được chủ quan lơ là, không hoang mang, lúng túng khi sự việc xảy ra; phương châm hành động là chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương, trong đó, lấy phòng ngừa là chính. Huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia với tinh thần chủ động, khẩn trương, quyết liệt; đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án ứng phó thiên tai tại địa phương, đơn vị; tập trung kiện toàn các ban chỉ đạo, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Đề nghị các ngành chức năng, các địa phương đánh giá lại các công trình PCTTLB để có phương án khắc phục khi cần thiết. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng cơ động khi có tình huống xảy ra, để phát huy hiệu quả tốt nhất. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư cho công tác phòng, chống lụt bão. Thông qua lớp tập huấn, nhằm trang bị, bổ sung những kiến thức, kỹ năng cơ bản về ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão cho các học viên, từ đó vận dụng tốt những kiến thức, kỹ năng để phục vụ có hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, lụt bão tại địa phương mình.