Lượt xem: 873 | Gửi lúc: 02/08/2023 16:22:20

Sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 01/8/2023, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chuyển đổi số, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Thi, Mai Xuân Liêm, lãnh đạo các sở, ngành và các đơn vị liên quan. Hội nghị được trực tuyến đến 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông trình bày báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số 06 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2023. Theo đó, trên cơ sở các chỉ tiêu, mục tiêu và nhiệm vụ tại Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số về ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023; Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đã cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể tại Kế hoạch số 100/KH-BCĐ ngày 26/4/2023 về kế hoạch hoạt động năm 2023. Đến nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện; cơ bản hoàn thành 12/43 chỉ tiêu; còn lại 32/43 chỉ tiêu đang được triển khai.

Đối với nhiệm vụ Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số giao cho tỉnh Thanh Hóa năm 2023; đến nay, đã hoàn thành việc phê duyệt phương án đảm bảo an toàn thông tin theo hồ sơ cấp độ cho 856 đơn vị, gấp 17,8 lần so với năm 2022 (48 đơn vị) và phấn đấu hoàn thành sớm hơn so với tiến độ được của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số giao.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Trên các lĩnh vực, nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, dữ liệu số, nhân lực số, an toàn, an ninh mạng, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đã được thúc đẩy và có những kết quả quan trọng. Đã hoàn thành việc kết nối chính thức giữa Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa của tỉnh với CSDL Quốc gia về dân cư từ ngày 20/02/2023; giúp cho người dân, tổ chức khi thực hiện các TTHC được định danh và xác thực điện tử thông suốt, không phải khai báo thông tin ban đầu.

Việc chuyển đổi số các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đã hoàn thành việc đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện năm 2022 và được phê duyệt kết quả đánh giá, xếp hạng. Đối với việc chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã đã hoàn thành việc thẩm tra kết quả đối với 86 xã, phường thực hiện chuyển đổi số năm 2022…

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trình bày báo cáo tại hội nghị.

Đã hoàn thành việc phê duyệt phương án đảm bảo an toàn thông tin theo hồ sơ cấp độ cho 856 đơn vị, gấp 17,8 lần so với năm 2022 (48 đơn vị) là một trong những tỉnh đầu tiên trong cả nước hoàn thành việc phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn thông tin.

Tiếp đó, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trình bày báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó, đối với 18 nhiệm vụ địa phương chủ trì triển khai trong năm 2023 đã hoàn thành 11 nhóm nhiệm vụ, đối với 8 nhiệm vụ cụ thể của địa phương đã hoàn thành 04 nhiệm vụ. Đối với 12 nhiệm vụ bổ sung địa phương thực hiện trong năm 2023 đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị bổ sung vào nhiệm vụ của Đề án 06 cần thực hiện của các cơ quan, đơn vị theo tiến độ quy định.

Phó Giám đốc Công an tỉnh trình bày báo cáo tại hội nghị.

Về các kết quả khác cũng đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể đã kiện toàn 27/27 Tổ công tác Đề án 06 cấp huyện, 559/559 Tổ công tác Đề án 06 cấp xã, 4.353/4.353 Tổ công tác cấp thôn, bản, tổ dân phố; đạt tỷ lệ 100%. Có 49 sở, ban, ngành; 27/27 đơn vị cấp huyện và 559 đơn vị cấp xã đã triển khai thực hiện đăng ký mô hình điểm. Đối với mô hình điểm cấp tỉnh (Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử và ứng dụng VNeID) đã tổ chức lễ ra mắt vào ngày 30/5/2023 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và ban hành Kế hoạch số 143/KH-TCT ngày 02/6/2023 về triển khai Mô hình điểm cấp tỉnh...

Toàn cảnh hội nghị tại các điểm cầu trực tuyến trong toàn tỉnh.

Về kết quả phục vụ 05 nhóm tiện ích, gồm: Nhóm phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp Dịch vụ công trực tuyến, nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, nhóm phục vụ phát triển công dân số, nhóm hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và nhóm phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp đã được đạt được những kết quả tích cực. Tỷ lệ người dân truy cập, đăng ký tài khoản dịch vụ công được nâng lên; toàn tỉnh đã hoàn thành công tác  thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp điện tử đối với 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành vượt tiến độ của Bộ Công an giao và cấp tài khoản định danh điện tử và tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua DVC được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ người dân sử dụng CCCD gắn chíp điện tử trong khám chữa bệnh và tỷ lệ tra cứu thành công thông tin trong CSDLQG về DC tăng qua từng tháng. Công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 được triển khai quyết liệt và hiệu quả hơn…

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu và các điểm cầu đã thảo luận đánh giá kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 với nhiều kết quả nổi bật; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, những yêu cầu công tác cần khẩn trương thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn biểu dương tinh thần tích cực, sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ của chuyển đổi số và Đề án 06. Để đảm bảo hoàn thành tiến độ các nhiệm vụ của chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy những giá trị mà công cuộc chuyển đổi số và Đề án 06 mang lại. Trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tăng cường tuyên truyền về công tác chuyển đổi số và Đề án 06 nhằm nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa công cuộc chuyển đổi số cho người dân và cho cả cán bộ làm công tác chuyển đổi số. Các ngành, địa phương, đơn vị phải triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 281/KH-UBND, Kế hoạch số 24/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch số100/KH-BCĐ của BCĐ chuyển đổi số tỉnh năm 2023. Chủ động hơn nữa trong công tác, phối hợp để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong triển khai, thực hiện; tập trung cao độ, hoàn thành nhiệm vụ được giao, đặc biệt lưu ý các nhiệm vụ đã quá hạn chưa hoàn thành, công tác chuyển đổi số còn 31/43 chỉ tiêu chưa hoàn thành; các nhiệm vụ sắp đến thời hạn phải hoàn thành và những nhiệm vụ phải thực hiện thường xuyên.

Quyền Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Trên cơ sở báo cáo xếp hạng đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2022, đồng chí giao Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp khắc phục, cải trên bảng xếp hạng. Trong đó, các đơn vị cần tập trung nguồn lực, chỉ đạo đẩy nhanh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử; đẩy mạnh xây dựng, cập nhật, làm sạch dữ liệu chuyên ngành để kết nối, liên thông các nền tảng số, Cơ sở dữ liệu quốc gia.

Chủ động nghiên cứu, bám sát kế hoạch phối hợp và tài liệu hướng dẫn chi tiết để triển khai có hiệu quả 43 Mô hình điểm, ứng dụng những tiện ích được phát triển từ nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Căn cước công dân, định danh điện tử, ứng dụng VNeID... khảo sát, lập dự án, dự toán; phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nói trên, đồng chí cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp với các đơn vị cơ liên quan thực hiện nhanh chóng triển khai hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về chuyển đổi số trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà quốc gia cho thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng để tiếp tục phát huy vai trò hoạt động trong việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia sử dụng các nền tảng số do chính quyền cung cấp; nhất là việc người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công, tất cả vì mục đích phục vụ người dân…

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị.

Về kinh phí triển khaiđồng chí giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu bố trí kinh phí cho các nhiệm vụ, dự án để các đơn vị triển khai thực hiện; trong đó, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ, dự án cần được đầu tư, tránh tình trạng lãng phí.

Các cơ quan báo chí tiếp tục tăng thời lượng tuyên truyền về mục đích, vai trò, ý nghĩa và tác dụng của chuyển đổi số và Đề án 06 đến mọi tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Xuân Nghĩa