Lượt xem: 1044 | Gửi lúc: 17/02/2021 16:28:05
Bookmark and Share

Ngành Xây dựng Thanh Hóa: Tập trung 5 nhiệm vụ trọng tâm

(Xây dựng) - Khép lại năm 2020, một năm vượt qua nhiều khó khăn, thách thức với nhiệm vụ “kép” vừa chống đại dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tập thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Xây dựng Thanh Hóa đã đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao trên hầu hết các lĩnh vực.

nganh xay dung thanh hoa tap trung 5 nhiem vu trong tam
Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa Đào Vũ Việt tại Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Xây dựng.

Theo đó, năm 2020, huy động vốn đầu tư phát triển toàn địa bàn ước đạt 135.000 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ; giá trị gia tăng ngành Xây dựng đạt 21.222 tỷ đồng, tăng 11% năm 2019; giá trị sản xuất toàn Ngành ước đạt 68.860 tỷ đồng, tăng 8,8% cùng kỳ; tỷ lệ dân số dùng nước sạch 95%; trong tốc độ tăng trưởng GRDP 6% của tỉnh, ngành Xây dựng có tốc độ tăng trưởng cao nhất (10,9%), đóng góp 1,76% trong tốc độ tăng trưởng 6% của tỉnh.

Xác định năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghi quyết số 58 -NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh. Qua đó tạo tiền đề, nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo. Nhận thức rõ vị trí, vai trò nhiệm vụ được giao, ngành Xây dựng Thanh Hóa xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 để tập trung chỉ đạo, thực hiện gồm: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; Xây dựng kế hoạch phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2025; Tăng cường công tác rà soát các quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, các khu chức năng trên toàn tỉnh; Tăng cường công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, cùng với việc giao nhiệm vụ rõ ràng, chi tiết ngay từ đầu năm, Sở Xây dựng xác định triển khai các giải pháp cụ thể sau: Về cải cách thủ tục hành chính, niêm yết công khai các thủ tục thuộc thẩm quyền trên Website và bảng điện tử của Sở; thực hiện tốt phần mềm TD Office. Tăng cường quán triệt, quản lý, giám sát quá trình làm việc, ứng xử của cán bộ, công chức trong ngành đối với tổ chức, công dân, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính.

Về quản lý Quy hoạch - Kiến trúc: Tham mưu hoàn thiện khung pháp lý theo các cơ chế chính sách của Trung ương, HĐND tỉnh trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng trên địa bàn. Tham mưu, rà soát các quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, các khu chức năng trong toàn tỉnh. Xác định các khu vực tiếp tục phát triển theo định hướng đề ra. Lập và điều chỉnh những quy hoạch chưa phù hợp với quy định hiện hành, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác phát triển đô thị: Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển đô thị tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025, đảm bảo mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt 40% trở lên.

Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng: Tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành, đơn vị liên quan, tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, từ các khâu khảo sát, thiết kế, thi công, nghiệm thu, bàn giao, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng; nắm vững quản lý chất lượng công trình từng địa bàn. Phát hiện, kiến nghị, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động xây dựng.

Công tác quản lý nhà ở và thị trường BĐS: Hoàn thành các chương trình Chính sách hỗ trợ người nghèo, người có công với cách mạng xây dựng nhà ở của Thủ tướng Chính phủ, theo các Quyết định số 48, 22, 33. Chuẩn bị sẵn sàng phối hợp xây dựng chương trình, chính sách mới theo chủ trương của Chính phủ, của Bộ Xây dựng; Trình duyệt các chương trình phát triển nhà ở, nhà ở xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Đào Nguyên