Lượt xem: 746 | Gửi lúc: 22/06/2022 09:38:07
Bookmark and Share

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 triển khai Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Chiều ngày 15/6/2022, Tổ công tác Đề án 06 tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 triển khai Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có Thiếu tướng Trần Phú Hà – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực TCT Đề án 06 tỉnh; cùng dự có các thành viên Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh; các thành viên Tổ giúp việc triển khai Đề án 06 của tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh có liên quan. Tại điểm cầu UBND cấp huyện có các thành viên Tổ công tác, Tổ giúp việc thực hiện Đề án 06 của các huyện, thị xã, thành phố; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị cấp huyện có liên quan; Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 của các xã, phường, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh đã trình bày báo cáo tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ Đề án 06 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Theo đó,  UBND tỉnh, Tổ công tác Đề án 06 tỉnh đã đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã triển khai Đề án 06 theo đúng lộ trình. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến theo lộ trình Đề án đang được các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tích cực triển khai thực hiện, trong đó nổi bật là vai trò gương mẫu đi đầu của Công an tỉnh với việc hoàn thành 7/11 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Việc rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành đang được triển khai theo lộ trình phục vụ tích cực việc thực hiện các dịch vụ công, đồng thời từng bước bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ các tiện ích của Đề án.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Cụ thể, đã phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 5 nhóm tiện ích: Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; nhóm phục vụ phát triển công dân số; nhóm hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; nhóm tiện ích phục vụ chỉ đạo điều hành. Trong đó, đối với nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; đã thực hiện 7/11 dịch vụ công mức độ 3, 4 gồm: (1) Xác nhận số CMND khi đã được cấp thẻ CCCD (189 trường hợp); (2) Cấp lại, đổi thẻ CCCD (361 trường hợp); (3) Đăng ký thường trú (5.589 trường hợp); (4) Đăng ký tạm trú (825 trường hợp); (5) Khai báo tạm vắng (17 trường hợp); (6) Thông báo lưu trú (5.896 trường hợp); (7) Cấp, cấp lại, sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông (6.372 trường hợp); đã triển khai 11/14 dịch vụ khác gồm: 02 dịch vụ mức độ 4 về Cấp điện mới; 04 dịch vụ công mức độ 3 đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia thực hiện tại cấp tỉnh, xã: Đăng ký khai sinh (17.742 trường hợp); Đăng ký khai tử (6.421 trường hợp); Đăng ký kết hôn (5.488 trường hợp); Cấp phiếu lý lịch tư pháp (11.934 trường hợp); 01 dịch vụ Đăng ký thuế lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân (2.119.503 trường hợp); 01 dịch vụ Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe (08 trường hợp); 01 dịch vụ Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng trực tuyến (35.948 trường hợp); 01 dịch vụ Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; 01 dịch vụ Tích hợp giảm trừ mức đóng trong gia hạn bảo hiểm y tế theo hộ gia đình.

Các đại biểu phát biểu tại Hội nghị.

Đối với nhóm tiện ích phục vụ chỉ đạo điều hành, Công an tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát danh sách các trường hợp chính sách, đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết 11/QH và trợ cấp Covid-19 theo Nghị quyết 68; phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg  ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; phối hợp với Sở Y tế làm sạch dữ liệu tiêm chủng phục vụ triển khai cấp “Hộ chiếu vắc xin” trong toàn dân theo chỉ đạo của Bộ Y tế...

Tuy nhiên vẫn còn một số nhóm nhiệm vụ chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ nếu không được chỉ đạo quyết liệt như: Rà soát nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cấp hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa của các bộ, ngành, địa phương; tích hợp cung cấp 100% các DVC trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong năm 2022; thực hiện việc kết nối tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin cung cấp Dịch vụ công của bộ, ngành, địa phương với CSDLQG về Dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và làm giàu CSDLQG về Dân cư phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành; một số dịch vụ công thiết yếu chưa được thực hiện ...

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị

Hội nghị được nghe các tham luận, đề xuất của các thành viên Tổ công tác về các nội dung như: Báo cáo tiến độ kết nối, tích hợp, chia sẻ CSDLQG về Dân cư với Trung tâm Phục vụ hành chính công; báo cáo thực trạng cơ sở hạ tầng viễn thông, việc nâng cấp hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC có phát sinh những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất; Báo cáo khả năng đáp ứng yêu cầu kết nối, tích hợp đồng bộ chia sẻ dữ liệu với CSDLQG về DC của các dự án/đề án công nghệ thông tin đã, đang và sẽ triển khai liên quan đến quản lý nhà nước trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến người dân, doanh nghiệp; Báo cáo quy trình thủ tục, tiến độ bố trí kinh phí để thực hiện Đề án, kinh phí hoạt động của Tổ công tác, Tổ giúp việc triển khai Đề án 06 các cấp; Báo cáo công tác triển khai thực hiện các dịch vụ công; kinh nghiệm, kết quả đạt được trong việc giải quyết dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác chuyển đổi số và Bài học kinh nghiệm; Báo cáo kết quả thực hiện công tác triển khai “Đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng trực tuyến”; ...

Đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị, địa phương đã đạt được trong việc triển khai thực hiện Đề án 06; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố bám sát các nhiệm vụ của Đề án 06 tại Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh, trong đó trọng tâm là các nhiệm vụ được phân công thực hiện theo lộ trình.

Các sở, ban, ngành, địa phương trực tiếp thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu, tập trung ưu tiên nguồn lực trong việc triển khai để phục vụ người dân và doanh nghiệp; rà soát, bố trí đủ cơ sở vật chất, hạ tầng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ đủ trình độ, năng lực để thực hiện công việc được giao theo thẩm quyền

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai thực hiện Đề án 06, coi đây là bước đột phá chiến lược, lợi ích của quốc gia, của người dân và của doanh nghiệp; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Quang cảnh Hội nghị.

Tiếp tục cập nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành; rà soát, tái cấu trúc quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác làm sạch dữ liệu, công tác tiếp nhận hồ sơ căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền để người dân hiểu, tham gia đăng ký định danh điện tử, phổ cập danh tính điện tử và được xác thực trên ứng dụng VNEID. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tập hợp, thống kê thực trạng, xây dựng phương án và đề xuất nhu cầu nâng cấp, mở rộng đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin của các hệ thống cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn kỹ thuật triển khai Đề án 06 tại Công văn 1552/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông. Sở Tài chính nghiên cứu có giải pháp đầu tư cấp bách, ưu tiên bố trí ngay kinh phí thực hiện Đề án cho các sở, ngành, địa phương, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm theo quy định của pháp luật.../.

 

Bích Phương