Lượt xem: 315 | Gửi lúc: 01/12/2023 07:42:35

Đăng tải thông tin Sàn giao dịch bất động sản

Sở Xây dựng đăng tải công khai các thông tin của Sàn giao dịch bất động sản Khôi Việt do Công ty CP Đầu tư Khôi Việt Group thành lập cung cấp, trên cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng

Trần Quốc Huê

File đính kèm: