Hồ sơ doanh nghiệp : Công ty TNHH xây dựng và Nội Thất Nam Sơn


Số hiệu THH-00000409
Ngày thông báo 30/03/2017
Lĩnh vực Xây lắp xây dựng
Tên doanh nghiệp Công ty TNHH xây dựng và Nội Thất Nam Sơn
Địa chỉ Thị Xã Bỉm Sơn Thanh Hóa
Năng lực xây dựng
Download
    


«Quay lại