Hồ sơ doanh nghiệp : Công ty cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Bắc Hà


Số hiệu THH-000010407
Ngày thông báo
Lĩnh vực Tư vấn
Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Bắc Hà
Địa chỉ khu phố Nhuệ Sâm, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Năng lực xây dựng
Download
    


«Quay lại