Danh mục thủ tục hành chính

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 2


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu nội dung Người ký Liên kết
1 1.007408.000.00.00.H56 03/01/2017 UBND tỉnh Hoạt động Xây dựng của Tổ chức, cá nhân nước ngoài Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C) Tải về
2 1.007409.000.00.00.H56 03/01/2017 UBND tỉnh Hoạt động Xây dựng của Tổ chức, cá nhân nước ngoài Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C. Tải về