Danh mục thủ tục hành chính

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 3


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu nội dung Người ký Liên kết
1 1.002572.000.00.00.H56 25/01/2017 Kinh doanh bất động sản Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Tải về
2 1.002625.000.00.00.H56 25/01/2017 Kinh doanh bất động sản Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn). Tải về
3 1.002630.000.00.00.H56 04/07/2016 Kinh doanh bất động sản Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án Bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư Tải về