Văn bản QPPL : (1.008989.000.00.00.H56)


Số hiệu (1.008989.000.00.00.H56)
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng
Trích yếu nội dung Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc)
Ngày ban hành 12/11/2020
Người ký duyệt
Download
Tải về     


«Quay lại