Lượt xem: 221 | Gửi lúc: 19/11/2021 08:49:57
Bookmark and Share

Phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

Ngày 14/10/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 4042/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045

Văn phòng

File đính kèm:

Bài viết khác