Lượt xem: 287 | Gửi lúc: 22/06/2021 08:21:27
Bookmark and Share

thống nhất danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà Chung cư thu nhập thấp tại Khu dân cư phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa (Tòa nhà A2 - Đợt 5).

V/v thống nhất danh sách các đốin tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà Chung cư thu nhập thấp tại Khu dân cư phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa (Tòa nhà A2 - Đợt 5).

Phòng Quản lý nhà&TTBĐS

File đính kèm: