Lượt xem: 5004 | Gửi lúc: 30/09/2013 08:09:15
Bookmark and Share

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH năm 2013

Ngày 27-9, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVII đã tổ chức hội nghị lần thứ 14, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2013; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020.

                                                  

                                                    decao.jpg
Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu kết luận hội nghị. ( .Minh Hiếu)


Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Tiên Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Hoàng Văn Hoằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, trọng tâm công tác quý IV năm 2013; định hướng mục tiêu, nhiệm vụ năm 2014 và điều hành thảo luận.

Thảo luận tại hội nghị, đa số các đại biểu đều thống nhất, đồng  tình với báo cáo đánh giá về tình hình và kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng 9 tháng năm 2013. Một số ý kiến đã tập trung phân tích làm rõ hơn về một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Đồng thời cũng có nhiều ý kiến đi sâu phân tích vào những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện các nhiệm vụ 9 tháng như: công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu đề ra, nhất là quản lý Nhà nước về vật tư nông nghiệp, chất lượng các công trình xây dựng, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản ở cấp xã có xu hướng gia tăng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, khẳng định: tốc độ tăng trưởng kinh tế 11% trong năm 2013 theo kết luận của Tỉnh ủy và nghị quyết của HĐND tỉnh đã đề ra từ đầu năm là có khả năng đạt được. Tuy vậy, nhiệm vụ trong 3 tháng còn lại của quý 4 là hết sức nặng nề bề bộn,  trong đó cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm là: tiếp tục rà soát và có biện pháp thực hiện các chỉ tiêu mà cấp ủy, HĐND đã nghị quyết. Đối với những chỉ tiêu thuận lợi thì phải cố gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch, những chỉ tiêu khó khăn cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để đạt kết quả cao nhất. Các ngành, các cấp cần tích cực thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, thu hoạch nhanh diện tích lúa mùa, triển khai sản xuất vụ đông; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, tích cực chuẩn bị để khởi động các dự án mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những yếu kém bộc lộ trong 9 tháng qua, nhất là yếu kém trong quản lý Nhà nước đối với công tác bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng cơ bản, việc thực hiện và quản lý, sử dụng các nguồn thu. Về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2014, các chỉ tiêu cần được tính toán kỹ, phù hợp với khả năng thực hiện, đồng thời quyết tâm cao nhằm thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Mai Văn Ninh đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2013 của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy  nhấn mạnh: Để hoàn thành 15 trên tổng số 16 chỉ tiêu chủ yếu theo kế hoạch năm 2013, đòi hỏi các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng,  quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương, việc làm cụ thể, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm là: Trước mắt cần tập trung thu hoạch nhanh vụ mùa, tích cực triển khai sản xuất vụ đông, chủ động phòng chống bão lụt. Cùng với đó là đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới, trong đó ưu tiên đầu tư cho các xã có khả năng hoàn thành 19 tiêu chí. Tập trung cao cho sản xuất công nghiệp và dịch vụ thương mại, tạo đà tăng trưởng cao hơn trong quý 4 để góp phần hoàn thành kế hoạch năm. UBND tỉnh nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách để tranh thủ thu hút đầu tư sau khởi công Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, quan tâm giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng các khu vực, các dự án trọng điểm, có lợi thế. Trong công tác xây dựng Đảng, cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, khích lệ các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ. Các ban của Tỉnh ủy, các tổ công tác của Tỉnh ủy duy trì hoạt động thường xuyên, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đánh giá tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

 Cũng tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh, cùng đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Bình Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư, trình bày dự thảo Nghị  quyết của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020.

Thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo Nghị  quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, các đại biểu đều thống nhất với kết cấu, bố cục của dự thảo nghị quyết, đồng tình với những đánh giá về tình hình, thực trạng, nguyên nhân đói nghèo ở các huyện miền núi như dự thảo nghị quyết đã nêu. Về mục tiêu tổng quát, các đại biểu cho rằng: bên cạnh việc cải thiện và nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc ở các huyện miền núi, cần phải bổ sung mục tiêu bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tiên tiến, đẩy lùi các hủ tục lạc hậu trong đời sống của đồng bào miền núi. Về mục tiêu cụ thể đến năm 2020, một số đại biểu cho rằng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 45% là cao, cần xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Các ý kiến thảo luận cơ bản nhất trí với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà dự thảo nghị quyết nêu. Riêng đối với giải pháp về cơ chế chính sách, các đại biểu đề nghị cần rà soát, lựa chọn những cơ chế chính sách thiết thực, có tác động rõ rệt đến công tác xóa đói giảm nghèo ở các huyện miền núi. Một số ý kiến đề nghị quan tâm đến việc quy hoạch và đầu tư phát triển hệ thống đô thị và hạ tầng thương mại dịch vụ, tạo động lực cho sự phát triển nhanh về kinh tế - xã hội của các địa phương miền núi.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Mai Văn Ninh một lần nữa nhấn mạnh: giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, mà trước hết là vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, nhân dân các huyện miền núi. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao cho Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đại biểu, chỉnh sửa, hoàn thiện, trình Ban Thường vụ cho ý kiến thống nhất và ban hành nghị quyết trong tháng 10 năm 2013.