Hồ sơ doanh nghiệp : Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tấn Lộc


Số hiệu Đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng
Ngày thông báo 21/08/2017
Lĩnh vực Tư vấn
Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tấn Lộc
Địa chỉ Số 02/11 đường Tô Vĩnh Diện, phường Điện Biên TP Thanh Hóa
Năng lực xây dựng Lĩnh vực Hoạt động: Tư vấn xây dựng
Khảo sát xây dựng; thiết kế, giám sát công trình giao thông, Thủy lợi: Cấp IV
Download
    


«Quay lại