Hồ sơ doanh nghiệp : Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Huy Hùng


Số hiệu Đăng tải Thông tin năng lực Hoạt động xây dựng
Ngày thông báo 28/03/2016
Lĩnh vực Tư vấn
Tên doanh nghiệp Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Huy Hùng
Địa chỉ 04A/5, Ngô Sỹ Liên, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa
Năng lực xây dựng
Download
    


«Quay lại