Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 8


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 13225/UBND-KSTTHCNC 08/09/2023 UBND Tỉnh Công văn V/v phát động cuộc thi “Dữ liệu số với cuộc sống - Digital Data for life”. Đỗ Minh Tuấn
2 12640/UBND-CN 28/08/2023 UBND Tỉnh Công văn V/v công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại dự án Khu dân cư 126mới tại đô thị Cừ, huyện Hà Trung (vị trí 3) Mai Xuân Liêm
3 6906/UBNDCN 18/05/2022 UBND Tỉnh Công văn công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện tại 02 dự án: Khu dân cư đô thị số 01 tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa và Khu dân cư đô thị số 02 tại xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa Mai Văn Liêm
4 4165/UBND-CN 29/03/2022 UBND Tỉnh Công văn V/v công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện dự án Khu đô thị Bắc Sông Mã thuộc xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa và xã Hoằng Quang, Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa Mai Xuân Liêm
5 3920/UBND-CN 25/03/2022 UBND Tỉnh Công văn V/v công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện 02 dự án đầu tư thuộc quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Yến Sơn, xã Yến Sơn, huyện Hà Trung. Mai Xuân Liêm
6 2500/UBND-CN 24/02/2022 UBND Tỉnh Công văn V/v công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Đông Tân Phong tại thị trấn Tân Phong và xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương. Mai Xuân Liêm
7 20829/UBNDCN 30/12/2021 UBND Tỉnh Công văn Công bố công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện dự án đầu tư Khu nhà ở đô thị tại phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn. Mai Xuân Liêm
8 8724/UBND-TD 08/08/2016 UBND Tỉnh Công văn Kết luận và xử lý phản ánh, kiến nghị của Doanh nghiệp tư nhân Huy Lâm và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Xứng