Lượt xem: 287 | Gửi lúc: 19/10/2023 16:00:15
Bookmark and Share

Ngành Xây dựng tăng trưởng 6,17% trong 9 tháng đầu năm 2023

(Xây dựng) – Ngày 18/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của Bộ Xây dựng.

Ngành Xây dựng tăng trưởng 6,17% trong 9 tháng đầu năm 2023
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2023.

Tốc độ tăng trưởng ngành đạt 6,17%

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng của ngành Xây dựng ước tăng 6,17% so với cùng kỳ. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt 42,6%. Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc ước đạt khoảng 25,6m2 sàn/người, tăng 0,1m2 sàn/người so với năm 2022. Tỷ lệ lập quy hoạch chung đô thị đạt 100%. Tỷ lệ xã có quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên cả nước đạt khoảng 98,9%.

Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 95,1%, ước đạt khoảng 50% kế hoạch năm 2023. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch là 16,3%, ước đạt khoảng 60% kế hoạch năm 2023. Tỷ lệ tổng lượng nước thải được thu gom là 16,3%, ước đạt 65% kế hoạch năm 2023.

Ước tính sản lượng sản xuất và tiêu thụ một số vật liệu xây dựng chủ yếu như xi măng, gạch ốp lát, sức vệ sinh… trong 9 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, sản lượng sản xuất xi măng đạt khoảng 61,5 triệu tấn, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2022; sản lượng tiêu thụ đạt 66 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tập trung hoàn thiện quy định pháp luật, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tính đến ngày 10/10/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành theo thẩm quyền 1 Thông tư, 1 Quy chuẩn, trình Quốc hội cho ý kiến 2 dự án Luật và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 1 Nghị định, 1 Đề án. Hiện tại, Bộ đang tích cực thực hiện lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quản lý, phát triển đô thị; dự án Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước để trình Chính phủ thông qua chính sách trước ngày 01/11/2023; đồng thời tập trung soạn thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, tiến độ theo Nghị quyết số 89/2023/QH15.

Về công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, Bộ Xây dựng đã tổ chức thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 10 nhiệm vụ và 12 đồ án quy hoạch; có ý kiến đối với 101 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Bộ tiếp tục tham gia triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo rà soát nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đồng thời tham gia đề xuất ý kiến các nội dung quy hoạch xây dựng tại các đồ án quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng tiếp tục triển khai Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 và yêu cầu các địa phương triển khai Luật Kiến trúc.

Về công tác quản lý phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị, Bộ Xây dựng đã trình Hội đồng thẩm định quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 10/2023. Bộ cũng đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá đô thị thông minh bền vững, dự kiến sẽ hoàn thiện và ban hành trong năm 2023. Tính đến hết tháng 9/2023, toàn quốc có 902 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt và 22 đô thị loại I.

Ngành Xây dựng tăng trưởng 6,17% trong 9 tháng đầu năm 2023
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Bộ Xây dựng đã báo cáo Quốc hội về nhiệm vụ pháp luật cần nghiên cứu, đề xuất mới Luật Quản lý Không gian ngầm; tập trung nghiên cứu Đề án thống nhất quản lý nhà nước về cấp nước đô thị và nông thôn, cấp nước liên vùng; phối hợp với Bộ Công an về tổng kết 12 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp.

Đối với việc giải ngân gói hỗ trợ cho khách hàng cá nhân vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà công nhân, nhà ở của hộ gia đình, tính đến 16/8/2023, dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 7.861 tỷ đồng với gần 21.000 khách hàng. Về việc triển khai gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng, hiện nay đã có đã có 19 tỉnh, thành phố công bố danh mục 52 dự án đủ điều kiện với nhu cầu vay vốn là 25.884 tỷ đồng. Mặt khác, Bộ cũng tích cực phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp”.

Bộ Xây dựng cũng đang hoàn thiện dự thảo “Quyết định về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025” để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 10/2023. Bộ tiếp tục phối hợp với các Bộ và địa phương triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giai đoạn 2021-2025.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã thực hiện các giải pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Đối với công tác quản lý vật liệu xây dựng, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch ngành quốc gia “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” tại Tờ trình số 29/TTr-BXD ngày 30/5/2023, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

Đối với công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp, Bộ Xây dựng đang hoàn thành phê duyệt Đề án cơ cấu lại HUD giai đoạn 2021-2025; thông qua Đề án cơ cấu lại COMA giai đoạn 2021-2025; đang thẩm định để phê duyệt/cho ý kiến Đề án cơ cấu lại VICEM, LILAMA giai đoạn 2021-2025; xem xét, thẩm định Đề án tái cơ cấu HANCORP.

5 nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, trong 9 tháng đầu năm, với nỗ lực quyết tâm của cả Bộ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, ngành Xây dựng có nhiều chuyển biến với những kết quả tích cực. Các chỉ tiêu cơ bản bám sát kế hoạch đề ra. Để hoàn thành các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, Bộ trưởng đã yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Ngành Xây dựng tăng trưởng 6,17% trong 9 tháng đầu năm 2023
Toàn cảnh Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của Bộ Xây dựng.

Thứ nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, khẩn trương thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án năm 2023 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ yêu cầu.

Thứ hai là tập trung triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, trong đó có Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Bộ sẽ phối hợp với các địa phương rà soát quỹ đất và đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp trên địa bàn, cải tạo nhà chung cư cũ.

Thứ ba là khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/03/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Thứ tư là nghiêm túc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ Xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, tập trung, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao.

Về phía các doanh nghiệp, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị này tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp theo đề án được duyệt, đảm bảo đúng quy định và lộ trình. Các doanh nghiệp còn khó khăn, cần sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là Tổng Công ty VICEM.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị quan tâm cải cách thủ tục hành chính, tiến hành phân cấp, phân quyền theo thẩm quyền. Các đơn vị trong Bộ cần đẩy mạnh hợp tác, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý nội bộ, kiện toàn nhân sự; tăng cường chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.

Báo Điện tử xây dựng