Lượt xem: 571 | Gửi lúc: 13/06/2022 09:11:48
Bookmark and Share

Thanh Hóa: Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Ninh

(Xây dựng) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1987/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn.

thanh hoa dieu chinh du an dau tu xay dung ha tang ky thuat cum cong nghiep dong ninh
Công sở xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đông Ninh do Công ty TNHH TBGD Thịnh An làm chủ đầu tư (theo Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Đông Ninh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), cụ thể như sau:

Điều chỉnh diện tích, khoảng 14,94ha (diện tích chính thức sẽ theo quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, trước tháng 8/2022, hoàn thành lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và đấu nối giao thông; hoàn thành thủ tục đưa dự án vào kế hoạch sử dụng đất.

Trước tháng 10/2022: Hoàn thành lập và phê duyệt Trích đo địa chính hoặc Trích lục bản đồ địa chính (sau khi quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt). Trước tháng 11/2022: Hoàn thành lập hồ sơ, trình cấp thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử đất trồng lúa (dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận danh mục sử dụng đất tại Nghị quyết 279/NQ-HĐND ngày 16/6/2020).

Trước tháng 10/2022: Hoàn thành lập và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM; phương án phòng cháy chữa cháy (sau khi quy hoạch 1/500 được duyệt). Trước tháng 01/2023: Hoàn thành lập và phê duyệt thiết kế cơ sở và dự án đầu tư; thiết kế bản vẽ thi công (sau khi quy hoạch 1/500, ĐTM; PCCC được duyệt).

Trước tháng 5 năm 2023: Hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Trước tháng 11 năm 2023: Hoàn thành việc thuê đất với Nhà nước. Trước tháng 01 năm 2025: Hoàn thành thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đưa vào sử dụng (sau khi được Nhà nước có Quyết định cho thuê đất).

Điều chỉnh phần tổ chức thực hiện tại Quyết định số 1999/QĐUBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh như sau:

Chủ đầu tư Công ty TNHH TBGD Thịnh An có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ. Lập và trình cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; trích đo địa chính (hoặc Trích lục địa chính); báo cáo đánh giá tác động môi trường; phương án phòng cháy chữa cháy; thiết kế cơ sở và dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công; hồ sơ xin thuê đất với Nhà nước.

Thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Lập và phê duyệt Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong Cụm công nghiệp Đông Ninh.

Nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó có xử lý nước thải, chất thải và công tác quản lý, đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng Cụm công nghiệp theo Quyết định được cấp có thẩm quyền phê duyệt và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng Cụm công nghiệp.

Đồng thời, Giao UBND huyện Đông Sơn thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp, lập hồ sơ, trình cấp thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử đất trồng lúa trình HĐND tỉnh chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Thẩm duyệt thiết kế cơ sở, thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, thẩm duyệt Quy chế cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích trong cụm công nghiệp, thực hiện quản lý, phát triển Cụm công nghiệp Đông Ninh theo đúng quy định hiện hành của pháp luật; chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh trong Cụm công nghiệp.

Tiến Anh