Lượt xem: 435 | Gửi lúc: 02/10/2023 10:48:56
Bookmark and Share

6457/SXD-QLN V/v thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

V/v thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua

Phòng QLN&TTBĐS

File đính kèm: