Thủ tục hành chính theo đề án 30

Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 40


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu nội dung Người ký
1 BTC-THA-287033 06/06/2018 UBND tỉnh Thanh Hóa Xây dựng Thẩm định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh (mã hồ sơ BCT-THA-287033) Lê Thị Thìn
2 BXD-THA-263386 26/09/2018 - Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (đối với tổ chức) Lê Thị Thìn
3 BXD-THA-263429 26/09/2018 - Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với tổ chức) Lê Thị Thìn
4 BXD-THA-263441 03/07/2019 Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa Nhà ở và công sở Thủ tục công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư (Mã thủ tục hành chính: BXD-THA-263441). Lê Thị Thìn
5 BXD-THA-263442 03/07/2019 Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa Nhà ở và công sở Thủ tục công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư (Mã thủ tục hành chính: BXD-THA-26344). Lê Thị Thìn
6 BXD-THA-263454 26/09/2018 - Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng) - đối với tổ chức Lê Thị Thìn
7 BXD-THA-263455 26/09/2018 - Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài Lê Thị Thìn
8 BXD-THA-263456 26/09/2018 Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với cá nhân) Lê Thị Thìn
9 BXD-THA-263457 26/09/2018 - Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III Lê Thị Thìn
10 BXD-THA-263458 26/09/2018 Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với cá nhân) Lê Thị Thìn
11 BXD-THA-263459 26/09/2018 - Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, chomượn Lê Thị Thìn
12 BXD-THA-263460 26/09/2018 - Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) - Đối với cá nhân Lê Thị Thìn
13 BXD-THA-263461 26/09/2018 - Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp Lê Thị Thìn
14 BXD-THA-263469 03/07/2019 Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa Xây dựng Thủ tục công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa, vật liệu xây dựng Lê Thị Thìn
15 T-THA 288210-TT 25/01/2017 Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa Lĩnh vực Giám định Tư pháp Xây dựng Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng Lê Thị Thìn