Danh mục thủ tục hành chính

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 49


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu nội dung Người ký Liên kết
1 1.002515.000.00.00.H56 25/01/2017 Lĩnh vực Giám định Tư pháp Xây dựng Đăng ký công bố thông tin người giám định TPXD dựng theo vụ việc, tổ chức giám định TPXD theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ xây dựng văn phòng giám định TPXD trên địa bàn được UBND tỉnh cho phép hoạt động. Lê Thị Thìn Tải về
2 1.002572.000.00.00.H56 25/01/2017 Quyết định số QĐ 336/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa Kinh doanh bất động sản Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Lê Thị Thìn Tải về
3 1.002621.000.00.00.H56 25/01/2017 UBND tỉnh Lĩnh vực Giám định Tư pháp Xây dựng Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do UBND tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin. Tải về
4 1.002625.000.00.00.H56 25/01/2017 Quyết định số QĐ 336/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa Kinh doanh bất động sản Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do bị mất, bị rách, bị cháy, bị hủy hoại do thiên tai hoặc lý do bất khả kháng hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do hết hạn (hoặc gần hết hạn). Lê Thị Thìn Tải về
5 1.002630.000.00.00.H56 04/07/2016 Quyết định số QĐ 2374/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa Kinh doanh bất động sản Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án Bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư Lê Thị Thìn Tải về
6 1.002701.000.00.00.H56 17/01/2017 Quy hoạch xây dựng Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Lê Thị Thìn Tải về
7 1.003011.000.00.00.H56 17/01/2017 Quy hoạch xây dựng Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Lê Thị Thìn Tải về
8 1.003104.000.00.00.H56 25/01/2017 UBND tỉnh Nhà ở và công sở Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Tải về
9 1.003131.000.00.00.H56 17/07/2017 UBND tỉnh Nhà ở và công sở Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh Tải về
10 1.003295.000.00.00.H56 03/01/2017 Hoạt động Xây dựng của Tổ chức, cá nhân nước ngoài Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C) Lê Thị Thìn Tải về
11 1.003320.000.00.00.H56 Bộ Xây dựng công bố trên cổng dịch vụ công Cán bộ, công chức, viên chức Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách nát/thất lạc) Tải về
12 1.005385.000.00.00.H56 Cán bộ, công chức, viên chức Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Tải về
13 1.005386.000.00.00.H56 Cán bộ, công chức, viên chức Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Tải về
14 1.005388.000.00.00.H56 Cán bộ, công chức, viên chức Thủ tục thi tuyển viên chức Tải về
15 1.005392.000.00.00.H56 Cán bộ, công chức, viên chức Thủ tục xét tuyển viên chức Tải về