Danh mục thủ tục hành chính

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 10


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu nội dung Người ký Liên kết
1 1.007304.000.00.00.H56 26/09/2018 Chứng chỉ hành nghề Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Tải về
2 1.007357.000.00.00.H56 26/09/2018 Chứng chỉ hành nghề Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với tổ chức) Tải về
3 1.007391.000.00.00.H56 26/09/2018 Chứng chỉ hành nghề Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng) Tải về
4 1.007392.000.00.00.H56 26/09/2018 Chứng chỉ hành nghề Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài Tải về
5 1.007394.000.00.00.H56 26/09/2018 Chứng chỉ hành nghề Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III Tải về
6 1.007396.000.00.00.H56 26/09/2018 Chứng chỉ hành nghề Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III Tải về
7 1.007399.000.00.00.H56 26/09/2018 Chứng chỉ hành nghề Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III Tải về
8 1.007401.000.00.00.H56 26/09/2018 Chứng chỉ hành nghề Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, chomượn Lê Thị Thìn Tải về
9 1.007402.000.00.00.H56 26/09/2018 Chứng chỉ hành nghề Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) Tải về
10 1.007403.000.00.00.H56 26/09/2018 Chứng chỉ hành nghề Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp Tải về