Danh mục thủ tục hành chính

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 7


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu nội dung Người ký Liên kết
1 1.005385.000.00.00.H56 Cán bộ, công chức, viên chức Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Tải về
2 1.005386.000.00.00.H56 Cán bộ, công chức, viên chức Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Tải về
3 1.005388.000.00.00.H56 Cán bộ, công chức, viên chức Thủ tục thi tuyển viên chức Tải về
4 1.005392.000.00.00.H56 Cán bộ, công chức, viên chức Thủ tục xét tuyển viên chức Tải về
5 1.005393.000.00.00.H56 Cán bộ, công chức, viên chức Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Tải về
6 2.002156.000.00.00.H56 UBND tỉnh Cán bộ, công chức, viên chức Thủ tục xét tuyển công chức Tải về
7 2.002157.000.00.00.H56 Cán bộ, công chức, viên chức Thủ tục thi nâng ngạch công chức Tải về