Danh mục thủ tục hành chính

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 5


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu nội dung Người ký Liên kết
1 https://hcc.thanhhoa.gov.vn/portaldvc/Home/default.aspx 18/01/2021 Hành chính công Công khai kết quả giải quyết Thủ tục hành chính Kết quả giải quyết TTHC của Sở Xây dựng tại Trung tâm hành chính công Tải về
2 QH_phòng quy hoạch 22/10/2019 Sở Xây dựng Công khai kết quả giải quyết Thủ tục hành chính Thẩm định trình duyệt nhiệm vụ QHCT 1/500 khu đô thị sinh thái nghỉ dưỡng vui chơi giải trí cao cấp và du lịch Biển Sầm sơn
3 QH_phòng quy hoạch 22/10/2019 Sở Xây dựng Công khai kết quả giải quyết Thủ tục hành chính kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch
4 QH_phòng quy hoạch 22/10/2019 UBND tỉnh Công khai kết quả giải quyết Thủ tục hành chính Thẩm định nhiệm vụ QHCT 1/500 khu đô thị cử Ngõ Đông Bắc, TP Thanh Hóa
5 QH_phòng quy hoạch 02/11/2020 Sở Xây dựng Công khai kết quả giải quyết Thủ tục hành chính DANH MỤC DỰ ÁN PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT GIAI ĐOẠN 2017-2020 Tải về