Danh mục thủ tục hành chính

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 13


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu nội dung Người ký Liên kết
1 1.006873.000.00.00.H56 03/07/2019 Nhà ở và công sở Thủ tục công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư Tải về
2 1.006876.000.00.00.H56 03/07/2019 Nhà ở và công sở Thủ tục công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư Tải về
3 1.007750.000.00.00.H56 25/01/2017 UBND tỉnh Nhà ở và công sở Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Tải về
4 1.007757.000.00.00.H56 25/01/2017 UBND tỉnh Nhà ở và công sở Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 5 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP Tải về
5 1.007758.000.00.00.H56 25/01/2017 UBND tỉnh Nhà ở và công sở Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh quy định tại Khoản 6 Điều 9 Nghị định số 99/2015/NĐ- CP Tải về
6 1.007761.000.00.00.H56 25/01/2017 UBND tỉnh Nhà ở và công sở Lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại quy định tại Khoản 2 Điều 18 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP thu thu thu Tải về
7 1.007762.000.00.00.H56 17/07/2017 UBND tỉnh Nhà ở và công sở Thẩm định giá bán, thuê mua, thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh Tải về
8 1.007763.000.00.00.H56 UBND tỉnh Nhà ở và công sở Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Tải về
9 1.007763.000.00.00.H56 25/01/2017 UBND tỉnh Nhà ở và công sở Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh Tải về
10 1.007764.000.00.00.H56 25/01/2017 UBND tỉnh Nhà ở và công sở Cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước Tải về
11 1.007765.000.00.00.H56 17/07/2017 UBND tỉnh Nhà ở và công sở Cho thuê nhà ở sinh viên thuộc Sở hữu Nhà nước Tải về
12 1.007766.000.00.00.H56 17/07/2017 UBND tỉnh Nhà ở và công sở Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Tải về
13 1.007767.000.00.00.H56 17/07/2017 UBND tỉnh Nhà ở và công sở Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước Tải về