Danh mục thủ tục hành chính

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 15


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu nội dung Người ký Liên kết
1 1.006546 17/03/2017 Xây dựng Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng Tải về
2 1.006871.000.00.00.H56 03/07/2019 Xây dựng Công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa, vật liệu xây dựng Tải về
3 1.007243 06/06/2018 Xây dựng Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh Tải về
4 1.007249 17/01/2017 Xây dựng Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (cấp tỉnh) quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 Khoản 4 Điều 10 Nghị định Tải về
5 1.007250 17/01/2017 Xây dựng Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; Tải về
6 1.007252 17/01/2017 Xây dựng Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định s Tải về
7 1.007972 15/01/2020 Xây dựng Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu Lê Thị Thìn Tải về
8 1.007973 15/01/2020 UBND tỉnh Thanh Hóa Xây dựng Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn Tải về
9 1.007974 15/01/2010 UBND tỉnh Thanh Hóa Xây dựng Cấp giấy phép di dời đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trự Tải về
10 1.007975 15/01/2010 Xây dựng Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đ Tải về
11 1.007977 15/01/2020 UBND tỉnh Thanh Hóa Xây dựng Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu Tải về
12 1.007978 15/01/2020 UBND tỉnh Thanh Hóa Xây dựng Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu Tải về
13 4427/QĐ-SXD Sở Xây dựng Xây dựng Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực vật liệu xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng Đào Vũ Việt
14 4428/QĐ-SXD 28/06/2021 Sở Xây dựng Xây dựng Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng Đào Vũ Việt
15 4502/QĐ-SXD 30/06/2021 Sở Xây dựng Xây dựng Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng Đào Vũ Việt