Danh mục thủ tục hành chính

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 9


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu nội dung Người ký Liên kết
1 (1.008891.000.00.00.H56) 12/11/2020 UBND tỉnh Quy hoạch xây dựng Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc Tải về
2 (1.008989.000.00.00.H56) 12/11/2020 Quy hoạch xây dựng Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc) Tải về
3 (1.008991.000.00.00.H56) 12/11/2020 UBND tỉnh Quy hoạch xây dựng Gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc Tải về
4 (1.008992.000.00.00.H56) 12/11/2020 UBND tỉnh Quy hoạch xây dựng Công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Tải về
5 (1.008993.000.00.00.H56) 12/11/2020 UBND tỉnh Quy hoạch xây dựng Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam Tải về
6 1.002701.000.00.00.H56 17/01/2017 Quy hoạch xây dựng Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Tải về
7 1.003011.000.00.00.H56 17/01/2017 Quy hoạch xây dựng Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Tải về
8 1.008990.000.00.00.H56 12/11/2020 UBND tỉnh Quy hoạch xây dựng Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp chứng chỉ hành nghê Tải về
9 QH_phòng quy hoạch Bộ Xây dựng Quy hoạch xây dựng Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh Tải về