Danh mục thủ tục hành chính

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 4


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu nội dung Người ký Liên kết
1 1.002515.000.00.00.H56 25/01/2017 Lĩnh vực Giám định Tư pháp Xây dựng Đăng ký công bố thông tin người giám định TPXD dựng theo vụ việc, tổ chức giám định TPXD theo vụ việc đối với các cá nhân, tổ chức không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ xây dựng văn phòng giám định TPXD trên địa bàn được UBND tỉnh cho phép hoạt động. Tải về
2 1.002621.000.00.00.H56 25/01/2017 UBND tỉnh Lĩnh vực Giám định Tư pháp Xây dựng Điều chỉnh, thay đổi thông tin cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng đối với cá nhân, tổ chức do UBND tỉnh đã tiếp nhận đăng ký, công bố thông tin. Tải về
3 2.001116.000.00.00.H56 25/01/2017 UBND tỉnh Lĩnh vực Giám định Tư pháp Xây dựng Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng Tải về
4 4426/QĐ-SXD 28/06/2021 Sở Xây dựng Lĩnh vực Giám định Tư pháp Xây dựng Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực giám định viên tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng Đào Vũ Việt