Văn bản QPPL : 1.005385.000.00.00.H56


Số hiệu 1.005385.000.00.00.H56
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức
Trích yếu nội dung Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức
Ngày ban hành
Người ký duyệt
Download
Tải về     


«Quay lại