Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 18


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 01/QĐ-HD 13/03/2020 Sở xây dựng Quyết định Thông báo kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản đợt I Trịnh Tuấn Thành
2 4197/QĐ-SXD 18/07/2019 Sở xây dựng Quyết định Công bố Tập chỉ số giá xây dựng quý II năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Thành
3 6108/QĐ-SXD 19/10/2018 Sở xây dựng Quyết định Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Thành
4 5806/LSXD-TC 04/10/2018 Sở xây dựng Quyết định Công bố giá vật liệu đến hiện trường xây lắp quý III năm 2018 Trịnh Tuấn Thành - Nguyễn Văn Tứ
5 3948/QĐ-SXD 17/07/2018 Sở xây dựng Quyết định Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Thành
6 1907/QĐ-SXD 17/04/2018 Sở xây dựng Quyết định Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Thành
7 287/QĐ-SXD 15/01/2018 Sở xây dựng Quyết định Chỉ số giá quý IV năm 2017 Trịnh Tuấn Thành
8 Quyết định 16/10/2017 Sở xây dựng Quyết định Công bố tập chỉ số giá quý III/2017 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Thành
9 4966/QĐ-SXD 06/09/2016 Sở xây dựng Quyết định Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống CNTT tại cơ quan Sở Xây dựng Thanh Hóa Phạm Đức Toàn
10 4966/QĐ-XĐ 06/09/2016 Sở xây dựng Quyết định Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống CNTT của Sở Xây dựng Phạm Đức Toàn
11 4632/QĐ-SXD 23/08/2016 Sở xây dựng Quyết định Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ Đào Vũ Việt
12 4632 23/08/2016 Sở xây dựng Quyết định QĐ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng hộp thư điện tử công vụ tại cơ quan Sở Xây dựng Thanh Hóa. Phạm đức Toàn
13 5877/QĐ-SXD 16/11/2015 Sở xây dựng Quyết định Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của bộ phận "1 cửa" Sở Xây dựng Đào Vũ Việt
14 3567/QĐ-SXD 15/10/2015 Sở xây dựng Quyết định Công bố tập chỉ số giá xây dựng Quí III/2015 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá Trịnh Tuấn Thành
15 3586/SXD-KTXD 15/07/2015 Sở xây dựng Quyết định Chỉ số giá quý II năm 2015 Trịnh Tuấn Thành