Văn bản QPPL : Thông tư 16/2021/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD


Số hiệu Thông tư 16/2021/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD
Cơ quan ban hành Bộ xây dựng
Hình thức văn bản Thông tư
Trích yếu nội dung Ngày 20/12/2021, Bộ Xây dựng ra thông tư số 16/2021/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng (Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình cho người ở công trường xây dựng và khu vực lân cận công trường xây dựng).
Ngày ban hành 20/12/2021
Ngày có hiệu lực 20/12/2021
Người ký duyệt
Từ khóa
Download
  Thông tư 16/2021/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD     


«Quay lại