Lượt xem: 155 | Gửi lúc: 25/11/2022 08:59:05
Bookmark and Share

Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, quản lý xây dựng

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, quản lý xây dựng trên địa bàn huyện Yên Định

Ngày 19/11/2022, Sở Xây dựng đã phối hợp với UBND huyện Yên Định tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật của Nhà nước và UBND tỉnh về công tác quản lý trật tự xây dựng cho hơn 70 cán bộ, công chức đại diện cho các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện Yên Định, gồm: Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra huyện, Ban QL dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Định và Chủ tịch, Phó Chủ tịch, công chức địa chính của 26 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Định. Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định đã nêu lên những tồn tại, hạn chế và vướng mắc trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện như: cán bộ, công chức phụ trách lĩnh vực địa chính, trật tự xây dựng trên địa bàn huyện đang còn vướng mắc trong việc nhận diện các hành vi vi phạm, trình tự, thủ tục trong việc xử lý vi phạm về trật tự xây dựng như: việc lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng; người dân và các tổ chức, doanh nghiệp gặp khó khăn khi giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến cấp phép xây dựng và hoạt động xây dựng… và đề nghị Sở Xây dựng hướng dẫn, triển khai để các cán bộ, công chức được giao quản lý về xây dựng trên địa bàn huyện nắm rõ và thực hiện.
 
 Ảnh: Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Yên Định.
Tại Hội nghị, ông Phạm Cao Cường, Thanh tra viên Thanh tra Sở Xây dựng đã phổ biến, quán triệt việc thực hiện Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 04/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cương công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng; phân cấp quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
 Ảnh: Ông Phạm Cao Cường, Thanh tra viên Sở Xây dựng phổ biến, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng tại Hội nghị.
 Song song với việc trao phổ biến, quán triệt tại Hội nghị này, đại diện Sở Xây dựng cũng đã trao đổi, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ công tác quản lý trật tự xây dựng với cán bộ, công chức của huyện Yên Định nhằm nâng cao nghiệp vụ phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Trách nhiệm, thẩm quyền của các cấp chính quyền trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý theo phân cấp. Nguyên tắc trình tự, thủ tục, biện pháp áp dụng các hình thức xử phạt, khắc phục hiệu quả./.

Văn phòng Sở Xây dựng