Lượt xem: 1522 | Gửi lúc: 19/09/2013 09:08:31
Bookmark and Share

Khẩn trương thực hiện đề án 1961

Ngày 18/9, tại Bộ Xây dựng, Ban chỉ đạo thường trực “Đề án Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015” (BCĐ Đề án 1961) tổ chức họp dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, Phó trưởng BCĐ thường trực.

bcd 1961.jpg

Tại cuộc họp, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC) Bùi Đức Hưng thay mặt Thường trực BCĐ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án liên quan đến một số nội dung như kế hoạch triển khai Đề án 1961; phê duyệt kế hoạch và dự toán kinh phí năm 2013 của Đề án; xây dựng đội ngũ chuyên gia biên soạn tài liệu và giảng viên tham gia giảng dạy; tổ chức các lớp thuộc Đề án 1961; xây dựng tiêu chuẩn chức danh công chức ngành Xây dựng (dự kiến hoàn thiện vào quý IV/2013); kéo dài thời gian thực hiện đề án khoảng 2 năm... Về cơ bản, các nội dung đề ra đều được thực hiện, tuy nhiên còn chậm so với kế hoạch phê duyệt.

Sau khi nghe ý kiến đóng góp từ đại diện các Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ cùng các thành viên trong BCĐ về thời gian thực hiện dự án; cách thức tiếp cận của đề án; hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hiệu quả…

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị ghi nhận những cố gắng, kết quả đạt được của Học viện. Đồng thời Thứ trưởng lưu ý Học viện cần bám sát nội dung đề án, quy chế hoạt động của BCĐ; cần nghiên cứu, tiếp thu ý kiến để thực hiện khẩn trương các công việc đề ra trước đây.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2013, Học viện cần tập trung thực hiện một số công việc liên quan đến công tác biên soạn, thẩm định phê duyệt bộ tài liệu; tiếp tục triển khai phối hợp với các địa phương để tổ chức lớp đào tạo; có bộ máy quản lý triển khai hợp lý, hiệu quả hơn; phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính để nghiên cứu xây dựng quy chế quản lý tài chính, chi tiêu tài chính trong việc thực hiện đề án để sớm hoàn thành kế hoạch, tổ chức thực hiện sơ kết đề án vào quý I/2014.