Lượt xem: 96 | Gửi lúc: 26/08/2021 09:52:27
Bookmark and Share

đăng tải thông tin về dự án Nhà ở công nhân khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa (hạng mục công trình: Tòa nhà CT1)

THÔNG BÁO THÔNG TIN DỰ ÁN: NHÀ Ở CÔNG NHÂN KHU CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ HOÀNG LONG, PHƯỜNG TÀO XUYÊN, THÀNH PHỐ THANH HÓA (Hạng mục Tòa nhà CT1)

Để thuận lợi người dân biết, đăng ký và thực hiện việc theo dõi, giám sát việc thực hiện dự án, Sở Xây dựng đăng tải trên Website Sở Xây dựng nội dung mà Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bất động sản nhà Việt Nam báo cáo, cụ thể như sau: 1. Tên dự án: Nhà ở công nhân khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa; Địa điểm: Phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa. 2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bất động sản nhà Việt Nam; Địa chỉ: Số 01 đường Đông Hương 1, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá. 3. Địa chỉ nộp đơn đăng ký: Số 01 đường Đông Hương 1, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá; Điện thoại liên hệ: 0888.96.36.36. 4. Tiến độ thực hiện hạng mục Tòa nhà CT1: - Khởi công xây dựng: Tháng 10/2020; - Hoàn thành và đưa vào sử dựng: Dự kiến tháng 12/2021. 2 5. Quy mô hạng mục Tòa nhà CT1: Tòa nhà cao 09 tầng + tum. - Mặt bằng hình chữ nhật kích thước 61,0mx18,6m. Chiều cao công trình là 31,85m (tính từ cốt sân hoàn thiện đến cốt đỉnh mái); trong đó: Tầng 1 cao 3,6m; tầng 2 đến 9 mỗi tầng cao 3,1m; tum cao 3,0m; cốt nền nhà cao hơn cốt sân hoàn thiện là 0,45m; - Tầng 01 bố trí: Nhà để xe máy + xe đạp; phòng sinh hoạt cộng đồng; 03 căn hộ (trong đó 01 căn hộ 1 có diện tích 68,0m2 ; 02 căn hộ 2 có diện tích 64,0m2 ); phòng quản lý + trực PCCC; sảnh; phòng chứa rác; và khu vệ sinh; - Tầng 2 đến tầng 9 mỗi tầng bố trí: 15 căn hộ; trong đó: Căn hộ loại A (02 căn) có diện tích khoảng 38,2m2 ; căn hộ loại B (01 căn) có diện tích khoảng 52,5m2 ; căn hộ loại C (08 căn) có diện tích khoảng 56,0m2 ; căn hộ loại D (04 căn) có diện tích khoảng 59,0m2 . Tum bố trí các khu vực kỹ thuật. Giao thông đứng sử dụng thang máy (03 thang) và thang bộ (02 thang), giao thông ngang bằng sảnh và hành lang giữa rộng 1,8m. 6. Số lượng căn hộ để bán, cho thuê, cho thuê mua: Tổng số căn hộ 123 căn tương ứng khoảng 6.699,0m2 : - Phần diện tích sàn để bán, cho thuê mua là 80%, tương ứng khoảng 5.359,2m2 (khoảng 98 căn); - Phần diện tích sàn để cho thuê là 20%, tương ứng khoảng 1.339,8m2 (khoảng 25 căn). 7. Diện tích căn hộ: Từ 38,2m2 đến 68,0m2 . 8. Giá căn hộ do chủ đầu tư tạm tính: - Giá bán khoảng 12.667.000 đồng/1m2 sử dụng căn hộ (diện tích thông thủy); - Giá cho thuê khoảng 79.389 đồng/1m2 sử dụng căn hộ; - Giá cho thuê mua khoảng 12.653.762 đồng/1m2 sử dụng căn hộ. (Sau khi có văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư ban hành giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội của dự án trên nguyên tắc không được cao hơn giá đã được thẩm định). 9. Thời gian bắt đầu nhận đơn đăng ký: Tháng 12/2021.

Phòng Quản lý nhà&TTBĐS