Lượt xem: 771 | Gửi lúc: 22/12/2021 14:38:54
Bookmark and Share

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2021

Sở Xây dựng thông báo việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2021 (theo thông báo số 9584/SXD-QLN ngày 22/12/2021)

  1. Đối tượng và diều kiện đăng ký dự thi:

  - Các cá nhân tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên; có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không đang trong tình trạng truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù; đã nộp đầy đủ hồ sơ tại Đơn vị tổ chức thi và nộp đầy đủ lệ phí thi.

          - Các cá nhân không đạt kết quả của các Đợt thi trước và nộp đầy đủ lệ phí thi Đợt thi này.

  2. Hồ sơ đăng ký dự thi:

          2.1. Thành phần hồ sơ:

 - 01 Đơn đăng ký dự thi có dán ảnh mầu cỡ 4x6cm chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015);

  - 01 Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam, hộ chiếu đối với người nước ngoài;

  - 01 Bản sao có chứng thực có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học về đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề bất động sản (nếu có);

  - 01 Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp từ Trung học phổ thông (hoặc tương đương) trở lên;

  - 02 Ảnh màu cỡ 4x6 chụp trong thời gian 06 tháng tính đến ngày đăng ký dự thi, 02 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, số điện thoại liên lạc, địa chỉ mail, địa chỉ người nhận;

  - 01 Bản sao và bản dịch có chứng thực chứng chỉ do nước ngoài cấp (đối với người nước ngoài và người Việt Nam có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do nước ngoài cấp đang còn giá trị).

          Lưu ý: Đối với thí sinh đăng ký dự thi là người địa phương khác thì đề nghị nộp kèm theo Giấy xác nhận của Sở Xây dựng địa phương nơi sinh sống (trong đó xác nhận nội dung thí sinh đó chưa được cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản tại địa phương đó, đồng thời xác nhận việc tại thời điểm đề nghị, địa phương không tổ chức thi sát hạch cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; nhằm đảm bảo việc cấp chứng chỉ chỉ được cấp một lần cho mỗi cá nhân trên phạm vi cả nước).

  2.2. Số lượng: 02 bộ.

  3. Nội dung thi sát hạch:

  a) Phần kiến thức cơ sở:

  - Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;

  - Thị trường bất động sản;

  - Đầu tư bất động sản;

  - Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.

  b) Phần thi kiến thức chuyên môn:

  - Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản;

  - Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản;

  - Giải quyết tình huống trên thực tế.

  c) Hình thức tổ chức thi:

  - Thi kiến thức cơ sở: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp hai hình thức trên, thời gian thi 120 phút.

  - Thi kiến thức chuyên môn: Thi viết, thi trắc nghiệm hoặc kết hợp hai hình thức trên, thời gian thi 120 phút.

  - Ngôn ngữ thi: Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt.

  Lưu ý: Đối với thí sinh có chứng chỉ môi giới bất động sản do nước ngoài cấp còn hiệu lực và trường hợp xin cấp lại chứng chỉ do chứng chỉ cũ hết hạn thì chỉ phải thi phần kiến thức cơ sở không phải thi phần kiến thức chuyên môn.

  4. Kinh phí:

  - Kinh phí dự thi: 600.000 đồng/người; nộp tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ;

  - Kinh phí cấp chứng chỉ: 200.000 đồng/01 chứng chỉ; cá nhân nộp trực tiếp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ.

           5. Thời gian, địa điểm:

            a) Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

          - Thời gian: Kể từ ngày phát hành Thông báo này đến hết ngày 31/12/2021[1],

          - Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Xây dựng Thanh Hóa, số 36 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

          b) Thời gian, địa điểm tổ chức thi:

          - Thời gian: Dự kiến từ 08h00 ngày 08/01/2022[2].

            - Địa điểm thi: Hội trường C - Trung tâm Hội nghị 25B, số 133 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa.[1] Trường hợp số lượng hồ sơ đăng ký dự thi không đủ theo quy định (dưới 10 thí sinh), Sở Xây dựng sẽ không tổ chức thi và có thông báo đến các cá nhân được biết.

[2] Đề nghị các cá nhân nộp hồ sơ đăng ký dự thi đến địa điểm thi trước ngày thi 01 ngày để xem danh sách, số báo danh, phòng thi, quy chế.... Yêu cầu các cá nhân dự thi tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố và hướng dẫn của ngành Y tế.


Lê Tuấn Anh

File đính kèm: