Lượt xem: 1825 | Gửi lúc: 29/09/2017 16:13:20
Bookmark and Share

Tin: Sở Xây dựng tổ chức họp giao ban thường kỳ tháng 9 năm 2017

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, Sở Xây dựng đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 dưới sự chủ trì của đồng chí Đào Vũ Việt – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc sở, Ủy viên BCH Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn ngành, Trưởng các phòng ban chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. Tại hội nghị, các đơn vị đã trình bày, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của hội nghị; đồng chí Đào Vũ Việt - Giám đốc Sở kết luận như sau:

Qua theo dõi, rà soát, tổng hợp, Lãnh đạo Sở đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, vượt qua khó khăn của các phòng, ban, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Sở Xây dựng trong tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, đơn vị trong 9 tháng đầu năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017. Sau khi nghe ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Đào Vũ Việt – Giám đốc Sở đã nhận xét cụ thể những việc đã đạt được và chưa đạt của các phòng, ban, đơn vị trong việc thực hiện tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, các chương trình đề án được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao và các công việc phối hợp với các cấp, các ngành. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch trong thời gian tới, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

                                    Ảnh: Đồng chí Đào Vũ Việt - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị
Nhiệm vụ chung: Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị rà soát các nhiệm vụ, đề án được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại công văn số 10399/UBND-THKH ngày 31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc rút ngắn thời thơi giải quyết TTHC về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường, áp dụng cho các dự án đã được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, ký biên bản ghi nhớ đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017 và Kế hoạch 155/KH-UBND ngày 12/9/2017 của UBND tỉnh về tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh, thực hiện cắt giảm 50% thời gian thực hiện đối với các TTHC có thời gian giải quyết từ 10 ngày trở lên, đôn đốc cán bộ, công chức trong đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo thời gian quy định.
Tiếp tục rà soát, trình cấp có thẩm quyền công bố mới, sửa đổi, bổ sung các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý và thời gian giải quyết đảm bảo đúng quy định; Rà soát các dự án đầu tư kinhd oanh lớn theo Kế hoạch số 155/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh giao tham mưu báo cáo lãnh đạo sở những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách đối với chủ đầu tư nhất là công tác giải phóng mặt bằng, tham mưu đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo, sở, ngành có liên quan phối hợp thực hiện đúng kế hoạch.
2. Nhiệm vụ cụ thể: Căn cứ nhiệm vụ được phân công của từng các đồng chí lãnh đạo Sở, đồng chí Đào Vũ Việt đã yêu cầu các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:
- Phòng Phát triển đô thị tham mưu, yêu cầu các huyện triển khai thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND của UBND tỉnh về Phát triển hệ thống đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 đạt mục tiêu đô thị hóa 35%, theo dõi đôn đốc cập nhật thường xuyên tiến độ thực hiện làm cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; rà soát Quy hoạch quỹ đất dành cho nhà ở xã hội tại 05 địa bàn lớn (TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Nghi Sơn và Lam Sơn Sao Vàng);
- Phòng QL Hạ tầng - kỹ thuật tính toán quy hoạch các nguồn rác thải và cách thức thu gom rác thải tại các huyện để đảm bảo nguồn cung cấp rác thải nguyên liệu cho các nhà máy có công suất lớn.
- Hội xây dựng, xây dựng kế hoạch chương trình hội thảo BIM của Hội cụ thể và thời gian tổ chức trong tháng 10/2017; Tổ Dự án xây dựng kế hoạch tiến độ thời gian theo tuần trong việc tổ chức, quản lý thực hiện các dự án do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư để đảm bảo chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.
- Phòng Kinh tế và phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản tham mưu, đề xuất các biện pháp, cơ chế chính sách hướng dẫn các Chủ đầu tư dự án BĐS giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư lớn; Công đoàn ngành chuẩn bị nội dung, chương trình Hội nghị giao ban các Sở Xây dựng và Công đoàn ngành của 6 tỉnh Bắc Trung bộ do Sở Xây dựng Thanh Hóa chủ trì đăng cai vào cuối tháng 10/2017.
- Văn phòng sở tham mưu về điều chỉnh, phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc và trình ký hồ sơ để đảm bảo rút ngắn thời gian xử lý công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị đến giải quyết công việc tại Sở./.
                                         Tin và ảnh: Xuân Hoàn; Mai Huy Văn phòng Sở