Lượt xem: 536 | Gửi lúc: 03/07/2020 14:25:27
Bookmark and Share

Thông báo V/v tổ chức sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân Tháng 7 năm 2020

Thông báo V/v tổ chức sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân (Tháng 07/2020). Thời gian: Từ 7h00' thứ 7 ngày 04/7/2020 tại Phòng thi sát hạch, tầng 5, Sở Xây dựng Thanh Hóa. Địa chỉ: số 36, Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa.

Có Danh sách kèm theo

Trần Quốc Huê

File đính kèm: