Lượt xem: 646 | Gửi lúc: 06/07/2021 09:00:31
Bookmark and Share

Thông báo thông tin dự án: nhà ở xã hội tại phố bào ngoại, phường đông hương, thành phố thanh hóa (tòa nhà chung cư 379th complex)

Phòng Quản lý nhà&TTBĐS