Lượt xem: 1491 | Gửi lúc: 11/07/2014 10:44:59
Bookmark and Share

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, thực hiện các khu dịch vụ trong Khu Kinh tế Nghi Sơn

(THO) - Ngày 10–7, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS) để nghe báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch một số khu chức năng, các khu trung tâm dịch vụ trong KKTNS.

Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến khảo sát công trường nạo vét lần đầu công trình biển. (.Ảnh: Xuân Hùng)

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh, Viện Quy hoạch – Kiến trúc Thanh Hóa, Văn phòng UBND tỉnh và UBND huyện Tĩnh Gia.

Trước khi nghe báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến, các đồng chí trong đoàn đã đi kiểm tra, khảo sát các địa điểm điều chỉnh, bổ sung quy hoạch một số khu chức năng, các khu trung tâm dịch vụ trong KKTNS; công trường xây dựng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nạo vét lần đầu công trình biển.

Tại buổi họp, đồng chí Trần Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý KKTNS đã báo cáo với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí đại biểu về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch một số khu chức năng, các khu trung tâm dịch vụ trong KKTNS. Theo đó, Ban Quản lý KKTNS đề xuất điều chỉnh khu phi thuế quan thành khu công nghiệp số 6;  Điều chỉnh các khu công nghiệp số 3, số 4, số 5; Điều chỉnh khu số 2, số 3 thuộc khu đô thị trung tâm thành khu đô thị - công nghiệp và dịch vụ tổng hợp.

Sau ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đại biểu, phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Văn Chiến, nhấn mạnh: Việc quy hoạch các khu trung tâm dịch vụ trong KKTNS phục vụ cho thi công các dự án, trong đó có Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn là cần thiết, cấp bách. Ban Quản lý KKTNS cần chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát lại số lượng, nhu cầu của cán bộ, chuyên gia, lao động phục vụ thi công Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, các dự án trong khu kinh tế. Qua đó, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch nhà ở cho cán bộ, chuyên gia, lao động cho phù hợp theo hướng tập trung. Ngoài ra, phải tính toán quy hoạch để kêu gọi đầu tư xây dựng khu vui chơi, giải trí, dịch vụ, trạm y tế... Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho Ban Quản lý KKTNS thực hiện quy hoạch khu trung tâm dịch vụ tại hồ Quý Sơn, diện tích đất xen kẹp với Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đối với các khu vực khác, đầu tư xây dựng tạm các dịch vụ phục vụ trong thời gian xây dựng Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, bảo đảm không ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trong thời gian tới. Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Ban Quản lý KKTNS phối hợp với Sở Xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch các khu trung tâm dịch vụ trong KKTNS để báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 15 – 7 – 2014. Khi đã được UBND tỉnh phê duyệt, Ban Quản lý KKTNS kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng các khu dịch vụ bảo đảm cơ bản hoàn thành vào tháng 5, tháng 6 – 2015. Các đề xuất khác, Ban Quản lý KKTNS tính toán kỹ nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển KKTNS, các quy hoạch khác trong KKTNS đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và báo cáo UBND tỉnh trong thời gian tới.