Lượt xem: 497 | Gửi lúc: 02/07/2020 08:13:42
Bookmark and Share

Đảng bộ Sở Xây dựng Thanh Hóa: Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng

(Xây dựng) - Ngày 18/6, tại thành phố Thanh Hóa, Đảng bộ Sở Xây dựng Thanh Hóa đã tổ chức Đại hội lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

dang bo so xay dung thanh hoa tang cuong cong tac quan ly chat luong cong trinh xay dung
Các đảng viên trong Đảng bộ Sở Xây dựng Thanh Hóa biểu quyết.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng Thanh Hóa hết sức chú trọng thực hiện công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao chất lượng đảng viên, sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy; nhận thức, hành động của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực; tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn Đảng bộ và quyết liệt trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở đã cử 13 đồng chí tham gia học lớp cao cấp lý luận chính trị, 32 đồng chí tham gia lớp đào tạo trung cấp lý luận; 22 đồng chí cấp ủy viên cơ sở tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác đảng; 28 quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng đối tượng đảng; 47 đảng viên tham gia bồi dưỡng lớp đảng viên mới.

Đảng bộ lãnh đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các tiêu chí, nhiệm vụ quản lý Nhà nước ngành Xây dựng. Cụ thể, tập trung lãnh đạo, tạo sự đột phá về cải cách hành chính, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng được tăng cường. Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị được thực hiện đồng bộ, tỷ lệ đô thị hóa tăng khá, tạo ra diện mạo mới cho sự phát triển của tỉnh. Thực hiện hiệu quả công tác hạ tầng kỹ thuật. Hoàn thiện xuất sắc các mục tiêu phát triển nhà ở. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, Đảng bộ Sở Xây dựng Thanh Hóa đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025. Các mục tiêu được đưa ra như: Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoan 2021-2025 đạt 600.000-650.000 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành Xây dựng giai đoạn 2021-2025 theo giá cố định 2010 đạt 455.873 tỷ đồng, tăng bình quân 10,0%/năm. Giá trị tăng ngành Xây dựng giai đoạn 2021-2025 theo giá cố định 2010 đạt 137.792 tỷ đồng, tăng bình quân 8,7%/ năm. Trên địa bàn tỉnh, 100% các đô thị được rà soát, điều chỉnh, phê duyệt quy hoạch chung, đáp ứng yêu cầu phát triển; tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt 100%... Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hoá đạt 40%.

dang bo so xay dung thanh hoa tang cuong cong tac quan ly chat luong cong trinh xay dung
Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Xây dựng Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí.

Cùng với đó, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị như: Công tác cải cách hành chính; Công tác quản lý chất lượng, phát triển đô thị, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, nhà ở, thị trường bất động sản và đầu tư xây dựng; Công tác xây dựng Đảng được nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, đặc thù.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí; đồng chí Đào Vũ Việt - Giám đốc Sở được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ.


Hà Chi