Lượt xem: 828 | Gửi lúc: 11/04/2018 10:22:56
Bookmark and Share

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm bảo lãnh xây dựng nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam và Hàn Quốc”

Ngày 10/4/2018, tại Hà Nội, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (Học viện AMC, thuộc Bộ Xây dựng) phối hợp cùng Tập đoàn Bảo lãnh xây dựng Hàn Quốc (Tập đoàn CG) tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm bảo lãnh xây dựng nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam và Hàn Quốc”.

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh phát biểu khai mạc Hội thảo

Dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh; Giám đốc Học viện AMC Trần Hữu Hà; Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn CG Park Seung Joon, đại diện Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện UN Habitat, các ngân hàng thực hiện bảo lãnh đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư (Ban QLDA), các đơn vị nghiên cứu chính sách, nghiên cứu khoa học và đào tạo, các hội nghề nghiệp và các tổ chức quốc tế.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh cho biết, trong những năm qua, ngành Xây dựng Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, như: Các công trình giao thông, công nghiệp, dân dụng, thủy lợi, đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư công trình xây dựng, Quốc hội và Chính phủ đã ban hành Luật Đấu thầu 2013, Luật Xây dựng 2014 và các Nghị định hướng dẫn kèm theo. Trong đó có Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 24/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, đã khẳng định hợp đồng là công cụ quan trọng trong quá trình quản lý thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh dẫn số liệu báo cáo của Tổng cục Thống kê cho biết, hiện ngành Xây dựng có hơn 60 ngàn doanh nghiệp, chiếm khoảng 14% tổng số doanh nghiệp cả nước và trên 14% tổng số lao động của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh và hiệu quả của các doanh nghiệp ngành Xây dựng vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng với những tiềm năng của Ngành. Trong đó có nguyên nhân cơ cấu chi phí tài chính cao, chưa hợp lý và liên quan trách nhiệm của các bên liên quan đến việc bảo lãnh và bảo hiểm hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng. Do đó, việc bảo lãnh và bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng đóng vai trò quan trọng cho thành công của các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.
 

Giám đốc Học viện AMC Trần Hữu Hà phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Giám đốc Học viện AMC Trần Hữu Hà đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm của Tập đoàn CG trong các lĩnh vực bảo lãnh, cho vay, bảo hiểm trong đầu tư xây dựng, đồng thời tin tưởng những kinh nghiệm bổ ích của CG sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành công nghiệp xây dựng tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập với khu vực và quốc tế.

Tại Hội thảo, chuyên gia 2 nước đã trình bày nhiều tham luận về các nội dung, như: Cơ chế, chính sách về bảo lãnh, bảo hiểm, cho vay trong đầu tư xây dựng; thực trạng về các loại bảo lãnh trong đầu tư xây dựng (Bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh bảo hành…); những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động bảo lãnh dự án đầu tư xây dựng; các vấn đề liên quan đến bảo hiểm đầu tư xây dựng, cho vay đối với hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý rủi ro; một số kinh nghiệm trong thực hiện bảo lãnh xây dựng, bảo hiểm, cho vay và quản lý rủi ro trong đầu tư xây dựng.
 

Giám đốc Học viện AMC Trần Hữu Hà và Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn CG Park Seung Joon 
ký kết Thỏa thuận hợp tác

Thứ trưởng Bùi Phạm Khánh chỉ đạo Cục Kinh tế xây dựng, Học viện AMC tổng hợp, tiếp thu những ý kiến tham luận, kinh nghiệm của Hàn Quốc để báo cáo Bộ Xây dựng trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách về bảo lãnh, bảo hiểm, cung cấp tín dụng thực hiện hợp đồng xây dựng phù hợp với Luật Xây dựng 2014, Luật Đấu thầu 2013 và Luật Tổ chức tín dụng.
 

Toàn cảnh Hội thảo.

Tại Hội thảo, Học viện AMC và Tập đoàn CG đã kỹ kết Thỏa thuận hợp tác giữa 2 bên nhằm tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm bảo lãnh xây dựng nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp xây dựng Việt Nam và Hàn Quốc.


Trần Đình Hà