Lượt xem: 432 | Gửi lúc: 26/05/2021 15:18:13
Bookmark and Share

Ngày 26/5/2021, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục chủ trì ngày làm việc thứ 2 của Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2021.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng các Đoàn thể, Giám đốc các sở, ngành cấp tỉnh.

.

Giám đốc Sở Y tế trình bày báo cáo tại hội nghị.

Mở đầu ngày họp thứ 2, hội nghị được nghe Giám đốc Sở Y tế trình bày báo cáo Chương trình nâng cao chất lượng y tế. Theo đó, mục tiêu đặt ra của chương trình đến năm 2025, 100% cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100%; tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ đạt 95%. Phấn đấu có trên 90% dân số được quản lý sức khỏe; 95% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm. Đầu tư mở rộng, hiện đại hóa một số bệnh viện tuyến tỉnh thành bệnh viện tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh của Bộ Y tế, nâng cấp các bệnh viện tuyến huyện; hoàn thiện cơ sở vật chất cho trạm y tế, Trung tâm Y tế huyện chưa được đầu tư.

Giám đốc Sở Công Thương phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thẳng thắn nêu rõ, đề án Chương trình nâng cao chất lượng y tế chưa được xây dựng hoàn chỉnh. Đồng chí yêu cầu Sở Y tế thu thập thêm thông tin, tư liệu bổ sung và hoàn thiện lại đề án, báo cáo lại UBND tỉnh trước ngày 10/6.

Tiếp theo, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình bày báo cáo Chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025. Theo đề án, sẽ chú trọng vào 6 chính sách trọng tâm làm khâu đột phá, gồm: Hỗ trợ nhận chuyển giao kỹ thuật cao trong chuẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe con người; Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm thẻ chân trắng; Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa gạo chất lượng cao theo chuỗi giá trị hàng hóa quy mô lớn; Hỗ trợ đầu tư mới hoặc đổi mới công nghệ cao trong bảo quản, chế biến nông, lâm, thủy sản; Hỗ trợ đầu tư mới hoặc đổi mới công nghệ - thiết bị sản xuất cát nhân tạo (cát nghiền); Hỗ trợ nghiên cứu sản xuất, ứng dụng chuyển giao các sản phẩm phần mềm tin học.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tại hội nghị.

Sau khi thảo luận, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025 là rất cần thiết trong việc khuyến khích định hướng mũi nhọn phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Tuy nhiên, đồng chí yêu cầu căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị soạn thảo nên xem xét xây dựng cơ chế Chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025 với 5 chính sách trọng tâm làm khâu đột phá. Còn chính sách thứ 6 là: Hỗ trợ nghiên cứu sản xuất, ứng dụng chuyển giao các sản phẩm phần mềm tin học sẽ được loại ra khỏi đề án này; bởi trong thời gian tới lĩnh vực này tỉnh đã xây dựng riêng 1 đề án cho việc chuyển đổi số, đảm bảo cho sự phát triển toàn diện của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang chủ trì, chỉ đạo các ngành liên quan rà soát lại Chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 – 2025. Xem xét đi sâu vào từng nội dung cụ thể của từng chính sách, để cho phù hợp với tình hình thực tiễn và các Nghị quyết của tỉnh đã ban hành.

Tiếp đó, hội nghị nghe Giám đốc Sở Tài chính trình bày dự thảo Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương, giai đoạn 2022 – 2025. Thống nhất với ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng thời yêu cầu Sở Tài chính tiếp thu ý kiến hoàn chỉnh lại dự thảo cả về nội dung và bố cục bản Quy định, báo cáo lại UBND tỉnh trước ngày 15/6. Chủ tịch UBND tỉnh giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi căn cứ vào dự thảo của Sở Tài chính xây dựng, làm tờ trình về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương, giai đoạn 2022 – 2025, báo cáo BTV Tỉnh ủy xem xét.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận hội nghị.

Sau 1,5 ngày làm việc, phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 5/2021 đã thành công tốt đẹp và giải quyết được nhiều vấn đề, chương trình quan trọng.

Xuân nghĩa