Lượt xem: 713 | Gửi lúc: 21/08/2020 13:47:26
Bookmark and Share

Thông tin kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội tại khu vực phường Nam Ngạn, thành phố Thanh hóa, tỉnh Thanh hóa.

THÔNG TIN KÊU GỌI NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN

 NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI KHU VỰC PHƯỜNG NAM NGẠN, THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA.

II. Mô tả dự án:

1.Tên dự án:

Nhà ở xã hội phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa thuộc Khu ở và dịch vụ thuộc khu đô thị Bắc cầu Hạc, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa.

2. Mục tiêu đầu tư:

Đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ các công trình, đảm bảo tuân thủ theo quy hoạch chi tiết được cấp thẩm quyền phê duyệt, gồm: Hạ tầng kỹ thuật trong hàng rào dự án (bao gồm các công trình: Hệ thống thoát nước; Hệ thống cấp nước; Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng; San nền; Giao thông; Bãi đỗ xe; Cây xanh…); Xây dựng các khối nhà chung cư cao 25 tầng và các công trình phụ trợ (bể bơi, sân thể thao...) theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt.

3. Quy mô đầu tư:

- Bảng thống kê các hạng mục xây dựng:

STT

Hạng mục

Diện tích

 (m2)

Tầng cao (tầng)

Tỷ lệ (%)

I

Đất Nhà ở xã hội Khu A

14.097,6

 

100,00

1

Diện tích xây dựng NOXH1

1.234,7

25

8,76

2

Diện tích xây dựng NOXH2

4.181,7

25

29,66

3

Diện tích cây xanh thể  thao

5.616,4

0

39,84

4

Diện tích sân đường nội bộ

3.064,8

0

21,74

II

Đất Nhà ở xã hội Khu B

13.905,3

100,00

1

Diện tích xây dựng NOXH1

1.337,8

25

9,62

2

Diện tích xây dựng NOXH2

3.999,5

25

28,76

3

Diện tich cây xanh thể thao

5.282,0

0

37,99

4

Diện tích sân đường nội bộ

3.286,0

0

23,63

- Quy mô căn hộ dự kiến khoảng 2.400 căn; dân số dự kiến khoảng 7.200 người (trong quá trình triển khai dự án phải xác định cụ thể dân số của dự án).

- Nơi đỗ xe của dự án được bố trí trong tòa nhà NOXH1 và NOXH2 đảm bảo đủ diện tích theo quy định.

4. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án: 2.808.871.000.000 đồng; cụ thể:

STT

Hạng mục

Đơn vị

Khối lượng

Suất vốn đầu tư

Hệ số ápdụng

Thành tiền

I

Chi phí ĐTXD

 

 

 

 

2.675.115.554.720

1

Nhà ở xã hội khu A

 

 

 

 

 

-

Xây dựng hoàn thiện công trình NOXH 1

m2 sàn

30.86,5

11.008.000

100%

339.789.440.000

-

Xây dựng hoàn thiện công trình NOXH 2

m2 sàn

93.798,6

11.008.000

100%

1.032.534.988.800

2

Nhà ở xã hội khu B

 

 

 

 

-

Xây dựng hoàn thiện công trình NOXH 1

m2 sàn

33.445,0

11.008.000

100%

368.162.560.000

-

Xây dựng hoàn thiện công trình NOXH 2

m2 sàn

83.639,0

11.008.000

100%

920.698.112.000

3

Xây dựng hoàn thiện Hạng mục HTKT trong hàng rào dự án (bao gồm các công trình: Hệ thống thoát nước; Hệ thống cấp nước; Hệ thống cấp điện, điện chiếu sáng; San nền; Giao thông; Bãi đỗ xe; Cây xanh…).

m2

17.249,2

807.600

100%

       13.930.453.920

II

Chi phí dự phòng

(I+II)x5%

    133.755.777.736

III

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (làm tròn)

2.808.871.000.000

Hai nghìn, tám trăm lẻ tám tỷ, tám trăm bảy mươi mốt triệu đồng

Ghi chú:

* Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án nêu trên chưa bao gồm: Chi phí khác…

* Quy mô công trình tại bảng trên áp dụng theo quy hoạch chi tiết được duyệt tại Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 ủa UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu ở và dịch vụ thuộc khu đô thị Bắc cầu Hạc, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa (tại vị trí thực hiện dự án Nhà  ở xã hội phường Nam Ngạn theo Quyết định số 623/QĐ-UBND ngày 24/02/2020);

* Suất vốn đầu tư tại bảng trên áp dụng Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2018 được Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020.

5. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2021-2023.

6. Địa điểm, diện tích và các chỉ tiêu sử dụng đất:

- Địa điểm: Tại phường Nam Ngạn thành phố Thanh Hóathuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu ở và dịch vụ thuộc khu đô thị Bắc cầu Hạc, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa (được UBND thành phố Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 4873/QĐ-UBND ngày 23/6/2016)

- Diện tích sử dụng đất: Khoảng28.002,9m2. Với ranh giới khu đất cụ thể gồm 02 khu:

+ Khu đất NOXH khu A: Phía Bắc giáp đường quy hoạch; phía Nam giáp đường quy hoạch; phía Đồng giáp đường quy hoạch; phía Tây giáp đường tránh QL1A.

+ Khu đất NOXH khu B: Phía Bắc giáp đường quy hoạch; phía Nam giáp đường quy hoạch; phía Đồng giáp đường quy hoạch; phía Tây giáp đường tránh QL1A.

-Chỉ tiêu sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết được duyệt (tại Quyết định số 2271/QĐ-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa):

+ Khu A: Diện tích 14.097,6m2; Mật độ xây dựng tối đa 40%; Tầng cao công trình 25 tầng; Hệ số sử dụng đất khoảng 9,6 lần.

+ Khu B: Diện tích 13.905,3m2; Mật độ xây dựng tối đa 40%; Tầng cao công trình 25 tầng; Hệ số sử dụng đất khoảng 9,6 lần.

7. Hiện trạng khu đất: Khu đất cơ bản đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng; hiện đang được đầu tư hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu đất.

III. Các yêu cầu cụ thể.

1. Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam về doanh nghiệp, hợp tác xã.

- Có vốn pháp định không thấp hơn 20 tỷ đồng và có đủ vốn để thực hiện các biện phápđảm bảo hợp đồng theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

- Về năng lực tài chính: Có vốn thuộc chủ sở hữu để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của dự án;Có ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng cam kết cung cấp đủ tài chính cho nhà đầu tư đối với phần nghĩa vụ tài chính còn lại (ngoài vốn chủ sở hữu) thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà đầu tư.

- Về kinh nghiệm của nhà đầu tư: Nhà đầu tư đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư hoặc thành viên tham gia liên danh hoặc đối tác cùng thực hiện đã tham gia với vai trò là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu hoặc nhà thầu chính thực hiệnít nhất 01 dự án Nhà ở xã hội cóquy mô: Tối thiểu bằng 20% số lượng căn hộ của dự án kêu gọi đầu tư (khoảng 480 căn hộ) và có tổng mức đầu tư tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư của dự án kêu gọi đầu tư (tương ứng 561.774.200.000 đồng); hiện nay,dự án đã hoàn thành giai đoạn xây dựng.

- Có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ đăng ký làm chủ đầu tư dự án:

- Văn bản đăng ký làm chủ đầu tư dự án của nhà đầu tư, bao gồm các nội dung: Tên dự án đăng ký; Tên, địa chỉ nhà đầu tư, các đề xuất của nhà đầu tư, dự kiến tiến độ thực hiện dự án;

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo giấy tờ chứng minh có đủ số vốn được hoạt động kinh doanh bất động sản (vốn điều lệ) theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản;

- Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai. Trường hợp chưa có văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai thì phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán về mức vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất đối với doanh nghiệp đang hoạt động; đối với doanh nghiệp mới thành lập thì nếu số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp, nếu số vốn là tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá tài sản của doanh nghiệp.

- Phương pháp triển khai thực hiện dự án sơ bộ:Nhà đầu tư chuẩn bị phương pháp triển khai thực hiện dự án sơ bộ gồm các phần:

          + Cách tiếp cận và phương pháp luận

          + Đề xuất sơ bộ cách thức triển khai dự án.

+ Bản cam kết thực hiện dự án (bao gồm các nội dung chính: Cam kết về sử dụng vốn chủ sở hữu; cam kết tuân thủ quy hoạch chi tiết được phê duyệt, không đề xuất điều chỉnh quy hoạch làm tăng quỹ đất xây dựng công trình kinh doanh thương mại, làm giảm diện tích cây xanh của dự án;cam kết về tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng tuân thủ theo quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình thực hiện dự án).

4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký:

- Thời gian: Trong giờ hành chính kể từ ngày 21/8/2020 đến ngày 21/9/2020, Sở Xây dựng sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án. Sau thời hạn nêu trên, Sở Xây dựng ngừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký, kể cả hồ sơ đăng ký gửi theo đường bưu điện (không tính theo dấu bưu điện).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký: Sở Xây dựng Thanh Hóa, số 36 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.


phòng QL nhà &TTBĐS

File đính kèm: