Lượt xem: 802 | Gửi lúc: 03/10/2018 10:39:16
Bookmark and Share

Thẩm định Đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050

Ngày 2/10/2018, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh - Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND và đại diện các Sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa, đại diện các Bộ, ngành Trung ương là thành viên Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng.

Tại Hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn (Liên danh Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa và nhóm chuyên gia quốc tế Nhật Bản) nêu lên lý do, sự cần thiết phải điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050. Theo đó, KKT Nghi Sơn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng năm 2007, đã nhanh chóng trở thành KKT ven biển có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước, quốc tế. Đến năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động KKT Nghi Sơn, trong đó, mở rộng KKT từ 18.611,8ha lên 106.000ha, bao gồm 66.497,57ha đất liền và đảo, 39.502,43ha mặt nước.

Điều chỉnh, mở rộng KKT Nghi Sơn nhằm mục đích: Tăng cường động lực phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung Bộ; đưa KKT Nghi Sơn trở thành trung tâm thu hút đầu tư và trung chuyển hàng hóa của vùng và khu vực; phát triển công nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực, khai thác hiệu quả cảng biển nước sâu với trọng tâm là công nghiệp lọc - hóa dầu; giải quyết nhu cầu về đất đai để triển khai đầu tư các loại hình công nghiệp phụ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ ICT, công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản; khai tác tối đa tiềm năng về du lịch; phát triển đô thị; điều chỉnh, bổ sung một số khu chức năng và hạ tầng kỹ thuật trong KKT; xây dựng và phát triển KKT Nghi Sơn đồng bộ và hiện đại theo hướng đô thị sinh thái, bền vững theo mô hình thành phố thông minh; kết hợp phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn với tính chất là KKT biển đa ngành, đa lĩnh vực với trọng tâm là công nghiệp nặng và công nghiệp cơ bản, vận hành theo cơ chế ưu đãi đặc biệt; là cụm đô thị công nghiệp, du lịch dịch vụ hiện đại với trung tâm thành thành phố công nghiệp Nghi Sơn và các đô thị Hải Ninh, Yên Mỹ, Thanh Tân; là đầu mối giao thông quan trọng, cửa ngõ giao lưu, trao đổi hàng hóa của khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng và của cả nước nói chung với vùng Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan và các đối tác quốc tế thông qua cảng biển Nghi Sơn; tầm nhìn là một khu vực phát triển bền vững, thịnh vượng, thống nhất với các chiến lược phát triển của tỉnh Thanh Hóa và của quốc gia. Dân số hiện nay của KKT là khoảng 260 nghìn người, dự báo đến năm 2035, dân số của KKT đạt gần 400 nghìn người.

Về định hướng phát triển không gian, Đồ án chú trọng phát triển KKT Nghi Sơn theo mô hình phi tập trung hóa các khu vực phát triển công nghiệp và đô thị, phù hợp với đặc điểm địa hình và các giai đoạn phát triển của KKT, đồng thời hình thành mạng lưới kết nối các đô thị, lấy đô thị Tĩnh Gia làm trung tâm tổng hợp của khu vực. Thiết lập 2 vành đai xanh, vành đai thứ nhất sẽ bao quanh KKT cũ và đô thị Tĩnh Gia, vành đai thứ hai sẽ bao quanh khu vực phía Tây và phía Đông Bắc của KKT mở rộng. Đồ án cũng đưa ra những định hướng quy hoạch mạng lưới giao thông ở KKT Nghi Sơn, bao gồm đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không.

Theo đại diện đơn vị tư vấn, trong quá trình thực hiện Đồ án, nhóm nghiên cứu đã rà soát kỹ lưỡng các nội dung theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2007 và các đồ án quy hoạch có liên quan, đồng thời tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý của các chuyên gia quốc tế, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng như tổng hợp ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành tỉnh Thanh Hóa.

Để hoàn thiện Đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng đã đưa ra những ý kiến góp để đơn vị tư vấn tiếp thu và chỉnh sửa nội dung Đồ án, về các lĩnh vực: Quy hoạch; kiến trúc; hạ tầng kỹ thuật; đầu tư; tài chính; giao thông; tài nguyên môi trường; công thương; văn hóa thể thao; an ninh quốc phòng…

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh - Chủ tịch Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng đánh giá, đơn vị tư vấn đã có nhiều nỗ lực thực hiện Đồ án, đảm bảo đúng yêu cầu Nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Báo cáo thuyết minh được thực hiện công phu, kỹ lưỡng, thông tin phong phú và có cơ sở thực tiễn.

Nhằm hoàn chỉnh Đồ án, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh yêu cầu đơn vị tư vấn trình bày rõ hơn cơ sở điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050, đánh giá những ưu, nhược điểm của quá trình thực hiện quy hoạch chung xây dựng KKT Nghi Sơn năm 2007 để làm cơ sở triển khai điều chỉnh quy hoạch và đưa ra dự báo các chỉ số phát triển kinh tế xã hội, sử dụng đất, dự báo dân số… đảm bảo phát triển KKT Nghi Sơn phù hợp với chương trình phát triển đô thị của Thanh Hóa và quốc gia.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến góp ý của các chuyên gia phản biện và các thành viên Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng, sớm chỉnh sửa và hoàn thiện Báo cáo, gửi Bộ Xây dựng xem xét trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Trần Đình Hà - Báo điện tử Bộ Xây dựng