Lượt xem: 1248 | Gửi lúc: 24/07/2020 14:36:31
Bookmark and Share

Chương trình "Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt" 2020

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Xây dựng tham gia hưởng ứng chương trình “ Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” lần thứ 8 năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-BCĐ ngày 22/5/2020 của Ban Chỉ đạo vậnđộng hiến máu tình nguyện tỉnh Thanh Hóa về việc tổ chức chức thực hiện chươngtrình “Hành trình đỏ - Kết nối dùng máu Việt” lần thứ 8 năm 2020. Sáng ngày23/7/2020 tại Trung tâm Hội nghị thành phố Thanh Hóa đã có 49 công chức, viênchức, người lao động của Sở Xây dựng tham gia hưởng ứng Chương trình  “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” năm2020.

Ảnh: Một số cán bộ,công chức, viên chức, người lao động Sở Xây dựng tham gia Hiến máu tình nguyệnchụp ảnh lưu niệm

Kết thúc đợt hiến máu này, cán bộ, công chức, viênchức và người lao động Sở Xây dựng đã đóng góp được 49 đơn vị máu an toàn từ đóđã góp phần bổ sung một lượng máu lớn vào ngân hàng máu trong các bệnh viện. Đây là nghĩa cử cao đẹp, có ý nghĩa nhânvăn sâu sắc, thể hiện lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi cánhân đối với cộng đồng. 

Trong những năm qua, hoạt động hiến máutình nguyện đã được công chức, viên chức, người lao động Sở Xây dựng duy trìthường xuyên, từ đó đã tạo được sức mạnh lan tỏa sâu rộng, thu hút đôngđảo đ công chức, viên chức, người lao động Sở Xây dựng tham gia, góp phần nângcao công tác chăm sóc sức khỏe cho người bệnh trong tỉnh nói riêng, cả nước nóichung.

Mai Văn Huy